Produkty pro motocykly

Tires

Pneumatiky

FAQs

Vše, co potřebujete vědět o vašich pneumatikách

Tipy & rady

Odmítnutí odpovědnosti za obsah této publikace

Obsah této publikace je určen pouze pro informativní účely a jeho tvůrce za něj nenese žádnou odpovědnost. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH neposkytuje žádné záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, kompletnosti a aktuálnosti informací obsažených v této publikaci. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH může dle svého vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění revidovat informace obsažené v této publikaci.
Povinnosti a odpovědnost společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH týkající se jejích produktů se řídí výhradně smlouvami, na základě kterých jsou tyto produkty prodávány. Není-li písemně dohodnuto jinak, informace obsažené v této publikaci nejsou součástí zmíněných smluv. Tato publikace neobsahuje žádné záruky ani dohody o kvalitě produktů společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH, ani záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní využití a neporušení předpisů. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH může kdykoli a bez předchozího upozornění učinit změny v popsaných produktech a službách. Tato publikace je poskytována „v dané podobě“. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH do míry dovolené zákonem neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky a nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím informací obsažených v této publikaci. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné ani trestní škody vyplývající z použití této publikace.
Informace obsažené v této publikaci neslouží k oznámení dostupnosti produktů kdekoli na světě.
Ochranné známky, servisní známky a loga (souhrnně Ochranné známky) vyobrazené v této publikaci jsou majetkem společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a jejích dceřiných společností. Žádná část této publikace by neměla být vykládána jako udělení jakékoli licence či práva k těmto Ochranným známkám. Jakékoli použití těchto Ochranných známek je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH zakázáno.
Veškeré texty, obrázky, grafika, animace a další materiály obsažené v této publikaci podléhají autorským právům a dalším právům duševního vlastnictví společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a jejích dceřiných společností. Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH je vlastníkem autorských práv k výběru, koordinaci a uspořádání materiálů obsažených v této publikaci. Tyto materiály nesmí být pozměňovány ani kopírovány pro komerční účely a ani za účelem distribuce.

© Continental Reifen Deutschland GmbH, 2015. Všechna práva vyhrazena.

Rady ohledně tlaku v pneumatikách

Pokud jde o tlak vzduchu, výrobci motocyklů ve svých příručkách vždy zacházejí do velkých detailů. Můžete dohledat pokyny ohledně tlaku vzduchu pro každou jízdní situaci. Navíc na každém motocyklu obvykle bývají připevněny štítky s potřebnými informacemi.

Výrobci rozlišují různá zatížení (jízda samostatně nebo se spolujezdcem, se zavazadly nebo bez nich) a rychlosti (na silnicích druhé třídy nebo na dálnicích). Je pochopitelné, že na této stručné informativní stránce není možné obsáhnout všechny potřebné detaily ohledně tlaku v pneumatikách pro všechny motocykly. Proto vás odkazujeme na doporučení výrobců motocyklů. Z mnoha let zkušeností víme, že motocyklisté někdy jezdí na pneumatikách nahuštěných na tlak, který není pro dané jízdní podmínky vhodný. Doporučujeme vám používat vždy nejvyšší tlak uvedený výrobcem motocyklu. Sice se tím nepatrně sníží komfort, ale tato drobná ztráta bude bohatě vyvážena vyšší bezpečností. Navíc se sníží valivý odpor, a tím i spotřeba paliva. Nesprávný hustící tlak snižuje životnost pneumatik a má negativní vliv na jízdní charakteristiky motocyklu. Podhuštěné pneumatiky se nadměrně roztahují, snadno se přehřejí a mohou se poškodit. Přehuštění zase může mít za následek nesouměrné opotřebení. Obecně platí, že nesprávné nahuštění (ať už příliš nízké nebo příliš vysoké) může negativně ovlivnit celkový handling a kvalitu jízdy. Tlak v pneumatikách se měří, když jsou pneumatiky studené. Během jízdy se pneumatika zahřívá a tlak v pneumatice se zvyšuje (až o 0,5 baru). Tento nadměrný tlak byste neměli upouštět, protože se zpravidla sám vyrovná, jakmile pneumatika vychladne.

Pamatujte, že maximální zatížení pneumatiky závisí na hustícím tlaku. To znamená, že pokud chcete využít maximální nosnost pneumatiky, musíte zvýšit hustící tlak na maximální hodnotu uvedenou na bočnici pneumatiky.

Stárnutí nepoužitých pneumatik

Pokud se bavíme o stárnutí pneumatik, včetně motocyklových pneumatik Continental, máme na mysli velmi pozvolnou změnu chemických a fyzikálních vlastností pneumatik za předpokladu, že jsou nové nepoužité pneumatiky neustále správně skladovány.

Jestliže pneumatiku skladujete dle doporučení (např. na chladném a suchém místě chráněnou před slunečním zářením, chemikáliemi nebo ozónem), zachová si svůj vyvážený profil po dlouhou dobu.

Pokud je nepoužitá pneumatika Continental správně skladována, může se i pět let po datu výroby bez omezení prodávat a používat jako nová. Společnost Continental však varuje před nákupem a používáním použitých pneumatik s neznámou historií.

Záruční doba začíná běžet od data zakoupení motocyklové pneumatiky a platí bez ohledu na datum výroby takové pneumatiky.

Společnost Continental doporučuje vyměnit všechny pneumatiky starší 10 let (dle data výroby na bočnici pneumatiky) za novější.

Další publikace na podobné téma (dostupné na vyžádání od zákaznického servisu divize motocyklových pneumatik společnosti Continental):

- Doporučení ohledně skladování pneumatik

- Užitná doba motocyklových pneumatik

Jak zjistit, kdy byla motocyklová pneumatika Continental vyrobena:

Datum výroby je uvedeno na bočnici každé pneumatiky za logem „DOT“. (Poznámka: Datum výroby je uvedeno pouze na jedné straně pneumatiky.)

U našich pneumatik vyrobených po roce 1999 je datum výroby vyjádřeno čtyřmi číslicemi, přičemž první dvojice představuje týden výroby (v rozsahu od 01 do 53) a druhá dvojice rok výroby (např. pneumatika s označením „DOT XXXXXX2715“ byla vyrobena 27. týden roku 2015).

Vyvažování

Vyvážení pneumatik a jejich servis je nejlepší svěřit vašemu místnímu prodejci motocyklových pneumatik Continental, který má potřebné vybavení i know-how.

Požádejte svého prodejce o kontrolu soustřednosti a vyvážení kola po montáži pneumatiky. Nepoužívejte vyvažovací kapaliny.

Diagonální pneumatiky s nárazníkem

Viz Dezény pneumatik.

Pneumatiky s nárazníkem

Viz Dezény pneumatik.

Zajíždění pneumatik

Nové pneumatiky mají z výrobního procesu hladký povrch, který se odstraní pouze mírným zajížděním. Dokud nejsou pneumatiky zcela zajeté, měli byste se vyvarovat náhlého brzdění nebo akcelerace a prudkého zatáčení. Až poté, co je povrch pneumatiky dostatečně obroušený, je pneumatika schopna dosáhnout svých maximálních záběrových vlastností. Před první jízdou byste měli odstranit nálepku s označením rozměru pneumatiky a dalšími informacemi.

Každá pneumatika potřebuje dosáhnout určité provozní teploty, aby získala optimální záběrové vlastnosti. Na začátku každé cesty byste proto měli pneumatiky nejprve zahřát jízdou střední rychlostí.

Převodní tabulka – rozměry motocyklových pneumatik

V této tabulce najdete přibližné převody alfa, palcových a metrických rozměrů.

Pamatujte, že při jakémkoli rozdílu oproti originálnímu rozměru se změní valivý obvod pneumatiky a je třeba zkontrolovat její průchodnost. Věnujte pozornost indexu nosnosti a upravte hustící tlak pneumatiky. Postupujte podle pokynů výrobce motocyklu.

PředníZadní
MetrickyCoulalphaMetrickyCoulalpha
80/90

2.50,

2.75

MH90110/90

4.00,

4.25

MP85
90/90

2.75,

3.00

MJ90120/90

4.50,

4.75

MR90
100/90

3.25,

3.50

MM90130/90

5.00,

5.10

MT90
110/90

3.75,

4.00

MN90140/90

5.50,

6.00

MU85/MU90
120/90

4.25,

4.50

MR90150/80

6.00,

6.25

MV85
130/90

5.00,

5.10

MT90

Diagonální pneumatiky

Viz Dezény pneumatik.

Směrové šipky

Pokud jsou na pneumatice vyznačeny směrové šipky, je třeba pneumatiku namontovat tak, aby šipka ukazovala ve směru odvalování. Pokud tuto zásadu nedodržíte, může dojít ke zhoršení řízení, zvýšení opotřebení pneumatiky a v extrémních případech k poškození pneumatiky.

Testování na dynamometru

Nikdy nepoužívejte pneumatiku, která byla vystavena testu na dynamometru. Toto náročné použití může způsobit degradaci běhounové směsi a následně i defekt.

Montáž pneumatik

Montáž pneumatik by měly provádět pouze speciálně proškolené osoby. Při montáži pneumatik je třeba lubrikovat obě strany patky pneumatiky a ráfku po celém jejich obvodu. K tomuto účelu můžete použít pastu pro montáž pneumatik nebo mýdlovou vodu. Nepoužívejte lubrikanty na bázi petroleje ani silikonu. Dodržujte orientaci vyznačenou směrovou šipkou na bočnici. Nepoužívejte utěsňovací tmely.

Hustící tlak

Viz Rady ohledně tlaku v pneumatikách.

Index nosnosti (LI)

Index nosnosti najdete na bočnici pneumatiky. Tento index udává maximální zatížení pneumatiky. Maximální zatížení je závislé také na tlaku vzduchu v pneumatice. To znamená, že pokud chcete využít maximální nosnost pneumatiky, musíte zvýšit hustící tlak na maximální hodnotu uvedenou na bočnici pneumatiky.

Nikdy nepřekračujte omezení příslušenství a únosnost motocyklu uvedenou v uživatelské příručce k vašemu motocyklu ani maximální zatížení uvedené na bočnici pneumatiky.

Například:

130/90 -­ 16 M/C 67H TL/TT or

150/70 ZR 17 M/C 69W TL


Index

nosnosti

kglbs

Index 

nosnosti

kglbs

Index 

nosnosti

kglbs

Load

Index

kglbs

19

77,5

170,940140308,761257566,7824751047,4
2080176,441145319,762265584,3834871073,8
2182,5181,942150330,863272599,8845001102,5
2285187,443155341,864280617,4855151135,6
2387,5192,944160352,865290639,5865301168,7
2490198,545165363,866300661,5875451201,7
2592,5204,046170374,967307676,9885601234,8
2695209,547175385,968315694,6895801278,9
2797,5215,048180396,969325716,6906001323,0
28100220,549185407,970335738,8916151356,1
29103227,150190419,071345760,7926301389,2
30106233,751195430,072335782,8936501433,3
31109240,352200441,073365804,8946701477,4
32112247,053206454,274375826,9956901521,5
33115253,654212467,575387853,3967101565,6
34118260,255218480,776400882,0977301609,7
35121266,856224493,977412908,5987501653,8
36125275,657230507,278425937,1997751708,9
37128282,258236520,479437963,61008001764,0
38132291,159243535,880450992,3

39136299,960250551,3814621018,7


Údržba

Společnost Continental nedoporučuje opravovat poškozené pneumatiky pouhou výměnou duše. Z bezpečnostních důvodů společnost Continental doporučuje namísto opravy poškozené pneumatiky vždy namontovat pneumatiku novou.

Kilometrový výkon

Pneumatika, která má vyšší kilometrový výkon, je výhodnější, protože delší životnost znamená nižší náklady. Kilometrový výkon motocyklové pneumatiky nelze měřit stejně jako u pneumatik pro osobní a nákladní automobily, obzvláště pak, pokud se bavíme o zadních kolech vysoce výkonných motocyklů. Protože motocykly jsou samy o sobě lehčí než automobily, dokážou rychleji akcelerovat. Během této akcelerace zadní pneumatika prokluzuje. A při prokluzu se pneumatika opotřebovává. Spolujezdec, jehož váha spočívá převážně na zadní pneumatice, přispívá k prodloužení životnosti této pneumatiky. Zadní kolo je tlačeno do vozovky větší silou, a proto tolik neprokluzuje. Díky tomu pneumatika déle vydrží.

Vícestopá vozidla (motocykly s postranním vozíkem, tříkolky)

Motocyklové pneumatiky Continental jsou vyvinuty a otestovány pouze pro použití na jednostopých vozidlech (motocykly, mopedy, skútry). Pro použití těchto pneumatik na vícestopých vozidlech (tříkolky, čtyřkolky, kombinace apod.) je třeba získat schválení od výrobce vozidla.

Doporučení tlaku v pneumatikách
ContiRaceAttackPřední (studená)Přední (zahřátá)*Zadní (studená)Zadní (zahřátá)*

Slick Soft2,1 BAR2,25 BAR

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Slick Medium2,1 BAR2,25 BAR

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1.8 BAR

Slick Endurance--

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR

Comp. Soft2,1 BAR2,25 BAR

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Comp. Medium2,1 BAR2,25 BAR

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Comp. Endurance--

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Rain 2,3 BAR-2,3 BAR-

* = Hustící tlak u zahřáté pneumatiky (nejméně po 1 hodině při 80 ° C)

Radiální pneumatiky

Viz Dezény pneumatik.

Prohlubování drážek

U motocyklových pneumatik je zakázáno provádět prohlubování drážek.

Životnost motocyklových pneumatik

Pneumatikářský průmysl již dlouho všeobecně uznává roli spotřebitele při pravidelné péči o pneumatiky a jejich údržbě. Je na samotných majitelích, kdy se rozhodnou pneumatiky vyměnit. Přitom by měli vycházet z rozhodujících faktorů, jako jsou podmínky použití, intervaly údržby, skladovací podmínky, vizuální kontroly a dynamické chování pneumatik. Spotřebitelé by se s veškerými dotazy týkajícími se životnosti jejich pneumatik měli obrátit na specialistu přes pneumatiky. Následující informace a doporučení byly sestaveny proto, aby vám pomohly určit maximální možnou životnost vašich pneumatik.

Pneumatiky jsou vyvíjeny a vyráběny tak, aby poskytly vysoký kilometrový výkon a maximální užitnou hodnotu. Je také nezbytné provádět jejich odpovídající údržbu, která pomáhá předcházet poškození pneumatik, a vyvarovat se nesprávného použití, jež by mohlo pneumatiky zničit.

Možná životnost pneumatiky závisí na kumulativním vlivu skladování, provozu a podmínek, kterým je pneumatika vystavena během své životnosti (zatížení, rychlost, hustící tlak, poškození řezem apod.). Vzhledem k tomu, že všechny tyto faktory se mohou výrazně lišit, není možné přesně předvídat životnost jakékoli pneumatiky pouze na základě jejího stáří.


Spotřebitel hraje při péči o pneumatiky a jejich údržbě důležitou roli

Existuje celá řada důvodů, proč by pneumatika měla být vyřazena z provozu – např. bylo dosaženo minimální hloubky dezénu nebo došlo k poškození či nevhodnému použití pneumatiky (propíchnutí, prořezání, náraz, prasknutí, vyboulení, podhuštění, přetížení apod.). Proto je nutné pneumatiky pravidelně kontrolovat alespoň jednou do měsíce. Tyto rutinní kontroly jsou tím důležitější, čím déle je pneumatika v provozu. Při zjištění nebo třeba jen podezření na poškození pneumatiky společnost Continental doporučuje nechat pneumatiku zkontrolovat specialistou, který posoudí, zda je pneumatika vhodná pro další použití. Rutinní kontroly je nutné provádět i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).

Všem spotřebitelům důrazně doporučujeme, aby pravidelně prováděli nejen vizuální kontrolu pneumatik, ale také aby sledovali veškeré změny dynamických vlastností – například zvýšený unik vzduchu, hlučnost nebo vibrace. Všechny tyto projevy mohou být známkou toho, že pneumatika již nemá požadované vlastnosti a měla by být okamžitě vyřazena z provozu, aby nedošlo k jejímu úplnému selhání. Pokud motorista během jízdy zaznamená prasknutí nebo náraz, měl by nechat pneumatiky neprodleně zkontrolovat specialistou.

Důležitými faktory ovlivňujícími životnost pneumatik jsou také příprava pneumatik na skladování, jejich samotné skladování a montáž na vozidlo. Podrobnější informace na toto téma najdete v dalších publikacích od společnosti Continental (které jsou dostupné na vyžádání) nebo na internetu. 

 

Doporučená životnost pneumatik

Společnost Continental nemá informace o žádných dokumentech či údajích, které by mohly pomoci lépe stanovit konkrétní stáří pneumatik, po jehož dosažení je vhodné pneumatiky vyřadit z provozu. Spolu s ostatními výrobci pneumatik a automobilů společnost Continental doporučuje všechny pneumatiky starší deseti (10) let vyměnit za novější.

To se týká také pneumatik, které se zvnějšku jeví jako použitelné a jejichž hloubka dezénu stále splňuje zákonem předepsané limity. Interval pro výměnu pneumatik doporučovaný výrobci automobilů se může lišit, a to na základě skutečnosti, že výrobce zná konkrétní způsob použití automobilu; společnost Continental radí tato doporučení výrobců automobilů respektovat. Spotřebitelé by měli vést v patrnosti, že většinu pneumatik je třeba vyměnit ještě před dosažením konce jejich doporučené životnosti – zejména s ohledem na opotřebení, ale také z dalších důvodů. Doporučená životnost nezbavuje spotřebitele povinnosti pneumatiky v případě potřeby vyměnit.

 

Jak zjistit datum výroby pneumatik

Datum výroby je uvedeno na bočnici každé pneumatiky za logem „DOT“. U našich pneumatik vyrobených po roce 1999 je datum výroby vyjádřeno čtyřmi číslicemi, přičemž první dvojice představuje týden výroby (v rozsahu od 01 do 53) a druhá dvojice rok výroby (např. pneumatika s označením „DOT XXXXXX2713“ byla vyrobena 27. týden roku 2013).

Index rychlosti

V této tabulce jsou uvedeny indexy rychlosti a jejich převod na km/h. Tento index vyjadřuje registrovanou maximální rychlost. Index rychlosti najdete na bočnici pneumatiky.

Například:

130/90 ­‐ 16 M/C 67H TL/TT or 150/70 ZR 17 M/C 69W TL


Symbol rychlostiRychlost (mph)Rychlost (km/h)
B3150
J62100
K68110
L75120
M81130
N87140
P93150
Q99160
R106170
S112180
T118190
U124200
H130210
V149240
Z> 150> 240
W168270
(W)> 168> 270


Doporučení ohledně skladování pneumatik

Následující doporučení jsou určena pro koncové uživatele. Pro komerční zpracování nových a vyřazených pneumatik (prodejci pneumatik a vozidlové flotily) mohou platit přísnější nebo specifické národní předpisy, které je třeba dodržovat. Pneumatiky jsou navrženy tak, aby vydržely běžné povětrnostní vlivy, jako jsou sluneční záření, vlhkost nebo ozón. Skladované pneumatiky by však měly být před těmito a dalšími potenciálně škodlivými vlivy chráněny. Čím déle jsou pneumatiky skladovány, tím větší je pravděpodobnost, že budou negativně ovlivněny vnějšími vlivy. Po demontáži pneumatik z motocyklu byste pneumatiky měli důkladně očistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozeny. Kamínky a jiné cizí předměty v dezénových drážkách odstraňte.


Obecně platí následující:

 • Pneumatiky je třeba skladovat v čistém, suchém a co možná nejtmavějším prostředí s mírným prouděním vzduchu.
 • Pneumatiky byste nikdy neměli skladovat ve vlhkém prostředí. Pneumatiky určené k opravě je třeba důkladně očistit a osušit.
 • Pneumatiky musí být skladovány v prostředí s teplotou pod 35 °C, ideálně pak pod 25 °C. Je třeba vyhnout se kontaktu pneumatik s horkým potrubím a radiátory.
 • Na druhou stranu velmi nízké teploty (hluboko pod bodem mrazu) mohou mít za následek křehnutí směsi. Pneumatiky uskladněné v takových podmínkách je nezbytné před použitím opatrně a pozvolna zahřát.
 • Pokud jsou pneumatiky opatřeny bílým pruhem na bočnici, měly by být položeny těmito pruhy proti sobě, aby nedošlo k jejich znečištění.
 • Pokud plánujete pneumatiky skladovat venku, měli byste je přikrýt neprůsvitnou vodotěsnou plachtou a zajistit, aby se pod plachtou nekumulovalo teplo a páry. Současně je třeba zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu.
 • Pokud chcete pneumatiky skladovat venku, nesmíte je pokládat přímo na zem (raději je položte například na dřevěnou paletu).
 • Pneumatiky skladujte tak, aby nepřišly do přímého kontaktu s vlhkostí, minerálními oleji, palivem (benzínem, naftou) ani lubrikanty a mazivy. Předejděte také kontaktu s povrchy, které by mohly pneumatiky zabarvit.
 • Neskladujte pneumatiky na molech, lodních palubách ani jiných exponovaných místech.
 • Neskladujte pneumatiky tam, kde by mohly být vystaveny extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo umělému osvětlení s vysokým podílem ultrafialové složky. Při skladování v interiérech je lepší použít klasické žárovky než zářivky. Nikdy neskladujte pneumatiky poblíž nabíječek baterií, pečicích trub ani zdrojů otevřeného ohně.
 • Neskladujte pneumatiky na asfaltu ani podobném povrchu absorbujícím teplo.
 • Nikdy neskladujte pneumatiky v blízkosti povrchů s vysokou odrazivostí (např. písek nebo sníh).
 • Nikdy neskladujte pneumatiky poblíž elektromotorů ani jiných zařízení vyzařujících ozón. Koncentrace ozónu v prostředí nesmí překročit 0,08 ppm.
 • Pneumatiky se nesmí používat jako pracovní plocha nebo povrch pro nástroje. Nástroje jako vrtačky a pájky by mohly pneumatiky poškodit. K pneumatikám se nepřibližujte se zapálenou cigaretou.
 • Na pneumatikách neskladujte žádné další předměty, zejména pak v případě, že by mohly pneumatiky zabarvit.


Možnosti skladování


Samostatné pneumatiky nebo pneumatiky osazené na ráfcích (nikoli však na vozidle)


Na ráfku (nahuštěné až na 1 bar)

 • Neskladujte nastojato, raději je zavěste nebo stohujte na sebe (přeskládejte každé 4 týdny).
 • Na ráfku (nahuštěné až na 1 bar)
 • Zavěste nebo stohujte na sebe (přeskládejte každé 4 týdny).

Bez ráfku

Nestohujte ani nezavěšujte, ale umístěte nastojato a otáčejte každé 4 týdny (v regálech nad podlahou).

 • Pneumatiky skladujte tak, aby si zachovaly svůj původní tvar.
 • Pneumatiky na ráfku byste měli nahustit na tlak do 1 baru.
 • Před montáží pneumatik na vozidlo nezapomeňte pneumatiky nejprve nahustit na doporučený provozní tlak.


Dlouhodobé skladování pneumatik namontovaných na vozidle

 • Vozidlo by mělo být pokud možno postaveno na bloky, aby pneumatiky nebyly nijak zatíženy. Pneumatiky byste navíc měli zakrýt, aby nebyly vystaveny povětrnostním vlivům.
 • Pokud není možné vozidlo postavit na bloky, neměl by v něm být žádný náklad, aby pneumatiky byly co nejméně zatíženy. Povrch, na kterém vozidlo stojí, by měl být pevný, suchý, čistý a co možná nejrovnější.
 • Pokud není možné vozidlo postavit na bloky, pneumatiky lze nahustit na maximální dovolený tlak (uvedený na bočnici pneumatiky). Před opětovným použitím vozidla nezapomeňte pneumatiky nejprve nahustit na doporučený provozní tlak.
 • Pokud není možné vozidlo nadzvednout tak, aby se pneumatiky nedotýkaly země, měli byste s ním alespoň jednou za měsíc popojet, abyste předešli vzniku ozonových trhlin a zploštění pneumatik. Pokud jsou pneumatiky v důsledku dlouhého stání zploštělé, zpravidla je možné vrátit je do původního stavu krátkou jízdou.


Co je třeba udělat před opětovným uvedením pneumatiky do provozu?

 • Vizuálně zkontrolujte pneumatiky a ujistěte se, že jsou čisté a nenacházejí se v nich cizí předměty.
 • Odstraňte veškerou vodu, která se mohla nahromadit v pneumatikách.
 • Nechejte u prodejce pneumatik zkontrolovat celkový stav pneumatik, například zda běhoun a bočnice nejsou popraskané nebo nevykazují jiné nežádoucí známky dlouhodobého skladování.
Nejdůležitější bezpečnostní pravidla pro motocyklové pneumatiky
 • Sledujte stanovenou minimální hodnotu tlaku. (Viz uživatelskou příručku k motocyklu.)
 • Zkontrolujte hustící tlak a náležitě ho upravte.
 • Nepřekračujte maximální zatížení motocyklu. (Viz technický průkaz motocyklu.)
 • Vyvarujte se nárazů. (Např. obrubníky.)
 • Pravidelně kontrolujte, zda pneumatiky nejsou poškozeny.
 • Nikdy nejezděte na pneumatikách s hloubkou dezénu menší než 2 mm. (Čím více, tím lépe.)
 • Kupujte pouze předepsané pneumatiky. Charakteristiky řízení lze optimalizovat pouze při použití správné pneumatiky.
 • Používejte správné duše určené pro daný typ pneumatiky (v případě potřeby). Při koupi nové pneumatiky kupte i novou duši.
 • Ujistěte se, že máte nasazeny čepičky ventilů. Při koupi nové bezdušové pneumatiky kupte i nový ventil.
 • Používejte pouze předepsané ráfky v bezvadném stavu. Speciální ráfky vyžadují zvláštní schválení.
 • Montáž pneumatik svěřte pouze zkušenému odborníkovi.
Dezény pneumatik – Diagonální pneumatiky s nárazníkem

Diagonální pneumatika s nárazníkem je předchůdcem radiální pneumatiky. Přestože kostra je také tvořena několika vrstvami loženými přes sebe, pneumatika je vybavena nárazníkem, který je zpravidla vyrobený z kevlaru. Diagonální pneumatiky s nárazníkem poznáte podle písmene B (= bias belted) v označení na bočnici pneumatiky.

Typické označení:

150/70 B: 17 M/C 69Q TL

Diagonální pneumatika (TKC 80)
Dezény pneumatik – Pneumatiky s nárazníkem

Pneumatiky s nárazníkem vycházejí z konstrukce diagonálních pneumatik. Oblast běhounu byla z vnitřní strany efektivně zesílena, což těmto pneumatikám propůjčuje delší životnost v důsledku menšího příčného prokluzu a menší náchylnosti k defektu. Společnost Continental využívá toto provedení u svých pneumatik Milestone. Použitý materiál: obvykle viskóza nebo nylonové vlákno. Nárazník a kostra jsou zpravidla vyrobeny ze stejného materiálu.

Typické označení: 130/90 - 16 M/C 73H TL reinforced

Pneumatika s nárazníkem (Conti Milestone)
Dezény pneumatik – Diagonální pneumatiky

Na současném trhu představují diagonální pneumatiky (cross ply) „klasické“ provedení. Jejich výhodami jsou jednoduchá struktura a odolná bočnice, které obzvláště v náročném terénu nabízí řadu benefitů. Diagonální pneumatiky mají maximální konstrukční rychlost 240 km/h. Použitý materiál: obvykle viskóza nebo nylonové vlákno.

Typické označení: 4.00 - 18 M/C 64H TL

Diagonální pneumatika (ContiGo!)
Dezény pneumatik – Radiální pneumatiky

Radiální pneumatiky mají kostru s úhlem přibližně 90° vůči směru otáčení (směru jízdy) a úhel nárazníku přibližně 0° až 25°. Nárazník, který se nachází pod oblastí běhounu, poskytuje pneumatice stabilitu a dovoluje dosáhnout výrazně vyšších rychlostí, neboť dochází k výrazně menší deformaci v důsledku působení odstředivé síly. Tenčí materiál bočnice přispívá k tomu, že se pneumatika méně zahřívá a zvyšuje se pevnost pneumatiky při vysokých rychlostech.

Pokud jde o dynamiku jízdy, moderní motocykly jsou přizpůsobené pro radiální pneumatiky. Příklad: Pneumatika 4.00 - 18 M/C 64H TT Conti TKH 24 průměrně „naroste“ asi o 2 cm při rychlosti 210 km/h, zatímco srovnatelná radiální pneumatika se roztáhne o pouhých několik milimetrů. Radiální pneumatiky poznáte podle písmene R (= radial) v označení na bočnici pneumatiky.

Typické označení:

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL

Radiální pneumatika (ContiSportAttack)
Máte otázku?

Kontaktujte prosím náš zákaznický servis:

Service Contact Form
Související témata