Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

New content item

Kde nízká spotřeba paliva potkává vysoký výkon.

Práce za horizontem

Ne každý chce být manažerem. Ve společnosti Continental mohou také odborníci udělat kariér. Jejich úkolem v oblasti výzkumu a vývoje v divizi pneumatik: využívat nejnovějších vědeckých objevů pro vytvoření konkurenceschopných produktů.

Někteří lidé jsou velmi dobří v tom, co dělají. Tak dobří, že nikdo se s nimi nemůže porovnávat - a žádné rozhodnutí se neuskuteční bez jejich názoru. "Odměna" těchto odborníků v podobě představení před manažery nemůže opravdově hodnotit všechny jejich  silné stránky. "S rolí odborníků vytváříme vysoký stupeň specializace, zajišťujeme podmínky, aby tito lidé plně rozvinuli a realizovali svůj potenciál a odborné znalosti," říká Christian Jäckel, který stojí v čele rozvoje lidských zdrojů pro divizi výzkumu a vývoj pneumatik ve Stockenu.

Role experta byla zavedena v oblasti vývoje pneumatik ve společnosti Continental před deseti lety. Do jisté míry to staví tyto odborníky na stejnou úroveň s vedoucími oddělení, pokud jde o plat a uznání. Kariéra je otevřena zkušeným specialistům, kteří mají nejen hluboké technické znalosti, ale mohou je transformovat do vývoje konkurenceschopných produktů. "Tihle pracovníci potřebují opravdu široký horizont a dovednosti manažera," říká Jäckel. "Mají schopnost iniciovat, řídit a podporovat inovativní projekty v rámci celého podniku - daleko za hranicemi oddělení.

Image

Myšlení na budoucnost

Carla Recker byla odborníkem od samého začátku, je zodpovědná za materiály v divizi pneumatik z chemického pohledu. Od roku 2007 Recker, která má doktorát v chemii, pracovala na výrobě přírodního kaučuku z pampelišek. Ten by měl nahradit přírodní kaučuk získaný z latexu z tropických gumovníků používaných při výrobě pneumatik - snížení dopadů na životní prostředí a logistické náklady. Spolu s výzkumníky z Fraunhoferova ústavu a dalších partnerů projektu kultivuje Recker pampelišky, testuje první pneumatiky z pampelišek, a brzy začne pracovat na pilotním projektu výroby v komerčním měřítku.

Rüdiger Menz je velmi dobře známý ve společnosti Continental pro své myšlenky. Menz, který dosáhl doktorátu v mechanickém inženýrství, v posledních pěti letech vyvíjel metody pro testování odolnosti pneumatik. Dnes je z něho expert v tomto oboru. Umí simulovat specifické chování pneumatik pomocí přesných sofistikovaných testovacích procedur. „Trávím mnoho času přípravou teoretických modelů,“ říká Rüdiger Menz. Zásadním úkolem je pak přenést je do reálných testů. 

Více kolegové než šéfové

Samozřejmostí je i určitá míra tlaku, připouští expert Menz: "Vždycky jsem muset přijít s novými nápady a musel být neustále kreativní." A když k němu přijdou kolegové s problémem, musí jim poslouchat: ". Často jsou za potřebí manažerské dovednosti, protože existuje mnoho lidí, kteří pro mě staví základy."

 Carla Recker a Rüdiger Menz mají více kolegů než šéfy: pracovníci všech oddělení pracují na jejich projektech. Ale protože nejsou manažeři, musí motivovat své týmy jiným způsobem. "Musím být trpělivější a použít všechny své přesvědčovací schopnosti," říká Carla Recker. A potřebují zdravou hladinu sebevědomí, neboť výsledky jejich práce jsou často prezentovány jiným zaměstnancům. "Cením si svých kolegů a manažerů - a jsem moc ráda, že naše spolupráce funguje."

V současné době pracuje 19 expertů v oblasti výzkumu a vývoje v Stockenu. Jejich prominentní role jim dává postavení v rámci v podniku. Po organizační stránce jsou na stejné úrovni jako vedoucí oddělení a stejně jako oni jsou odpovědni hlavním manažerům - a jsou s nimi schopni jednat na stejné úrovni. ". Hierarchie obecně není pro nás hlavním tématem.  Nechceme rozlišovat mezi manažery a experty. Pouze potenciál, výkonnost a vhodnost jsou důležité. - A to jak pro kariérní možnosti, tak pro rozvoj zaměstnanců," vysvětluje vedoucí personálního rozvoje, Christian Jackem. Počítáme samozřejmě se školeními, například v manažerských dovednostech. "

Expert kariéra v Continental je modelem pro úspěch: tam jsou odborníci v celé společnosti. V divizi pneumatik, pracují a to nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale také ve výrobě, strojírenství a IT.