Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

Doveze tvůj náklad dál.
A zlepší efektivitu.

Ocenění udržitelnosti pro Conti Coach HA3

In November 2014, Continental received a sustainability award for achievement in technological development. The Conti Coach HA3 bus tire won the "Tires and Tire Services" category of the International busplaner Sustainability Award 2015.

Cena  International busplaner Sustainability Award byla udělena podruhé. Jejím cílem je vyzdvihnout chvályhodný a udržitelný vývoj produktů pro autobusový průmysl a cestovní ruch. Cena je vyhlašována odborným časopisem, publikovaným v Mnichově. Podniky, které "v sobě spojují hospodářský úspěch se společenskou odpovědností a ochranou životního prostředí – trvale udržitelný rozvoj vede k dalšímu růstu a prosperitě," oceňuje každé dva roky.

Porota, složená z osmi známých odborníků z oblasti podnikání, vědy, odborných sdružení a sdělovacích prostředků, dal nejlepší známky pneumatice Conti Coach HA3. Pozitivní vliv pneumatiky na snižování spotřeby paliva a emisí byl speciálně oceněn: "Poskytuje dálkovým autobusům významné výhody oproti jiným formám dopravy, včetně osobního automobilu, vlakem a letadlem." Podle poroty Conti Coach HA3 aktivně přispívá ke zlepšení účinnosti, ekologie a trvalé udržitelnosti autobusových společností.

Image

Porota své rozhodnutí odůvodnila na základě skutečností: 1. Ekonomický úspěch v optimalizaci procesů a úspory nákladů (30%), 2. Ekologie díky celoživotního cyklu výrobku (40%), a 3. Sociální odpovědnost prostřednictvím zachování přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí a pracovní podmínky (30%).