Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

VECTO

Blíží se změna. My jsme připraveni. A vy?

Práce v dopravním
průmyslu přináší náročné výzvy.

Udržujete svět v chodu.

A my věříme, že klíčem je udržitelnost.

 
Start

2021 je rokem činů.

Aby náš svět zůstal v chodu, všichni musíme přijmout určitá opatření a investovat do změny již dnes. Nejen proto, abychom v budoucnu zůstali konkurenceschopní, ale především proto, abychom žili na zdravější planetě. Z tohoto důvodu je klíčové snižovat spotřebu paliva, a tím také emise CO₂. V rámci boje proti klimatickým změnám v souladu s Pařížskou dohodou proto bylo zavedeno první nařízení zaměřené na snížení emisí oxidu uhličitého u nových těžkých vozidel (HDV). To znamená, že ve srovnání s hodnotami z let 2019/2020 se musí průměrné emise CO₂ z nových těžkých vozidel snížit o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Aby bylo možné zajistit splnění těchto cílů, Evropská komise představila simulační nástroj VECTO – Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (nástroj pro výpočet energetické spotřeby vozidel).

VŠE O NAŘÍZENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ CO₂ A NÁSTROJI VECTO

Koho se toto nařízení týká? Jakým způsobem toto nové nařízení týkající se emisí CO₂ zvýší efektivitu silniční dopravy? Co je to VECTO? Jakým způsobem zajistí větší transparentnost vašich výdajů na provoz vozového parku? Které faktory se nejvíce podílejí na spotřebě paliva a emisích CO₂? Informace najdete v infografice.

Start
 

Vysvětlující video: VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) je simulační nástroj, který s využitím certifikovaných údajů o výkonu měří spotřebu paliva a emise CO₂ jednotlivých konfigurací vozidel.

 VECTO_Computer-Vehicle-Parameters

Zjistěte více informací o nařízení ke snížení emisí CO₂, nástroji VECTO a o tom, proč jsou tak důležité.

První evropská emisní norma pro oxid uhličitý (CO₂) pro těžká vozidla (HDV) má velmi jednoduchý cíl: radikálně snížit emise CO₂ u nákladních vozů, autobusů a autokarů. Aby bylo možné zajistit splnění těchto cílů, Evropská komise představila počítačový simulační nástroj VECTO – Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (nástroj pro výpočet energetické spotřeby vozidel). S nástrojem VECTO mohou výrobci vozidel simulovat spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého pro těžká vozidla různých konfigurací.

Více informací
Why will VECTO be important to me?

Jak se to dotkne vašeho podnikání v odvětví dopravy?


Nové nařízení stanovuje snížení emisí oxidu uhličitého (CO2). K dosažení tohoto cíle musí výrobci nákladních vozidel investovat do vývoje technologií, díky nimž budou jejich vozidla efektivnější z hlediska spotřeby paliva, protože spotřeba paliva přímo souvisí s emisemi. Výsledkem bude nejen to, že Vaše flotila v budoucnu spotřebuje méně paliva, ale také poskytne větší transparentnost, pokud jde o individuální konfigurace vozidla.

Více informací
VECTO_6-Percent-Carbon-Emission


Kterých konfigurací vozidel se to týká?

Nařízení se týká široké řady nákladních vozidel – počínaje dvounápravovými, ať už se jedná o nákladní vozy s pevným rámem nebo tahače. Tyto vozy mají až 70% podíl na celkových emisích CO2 z těžkých vozidel. Nařízení jsou průběžné přezkoumávána a dále rozšiřována na další konfigurace nákladních a přípojných vozidel, autobusů a autokarů a další skupiny vozidel. Další nařízení vešla v platnost v lednu 2020.

Více informací
3 hlavní faktory ovlivňující emise a spotřebu paliva

Věděli jste, že…?

Množství emisí CO₂ je přímo závislé na spotřebě paliva. Tři hlavní faktory, které mají vliv na spotřebu paliva a emise, jsou motor, aerodynamický odpor a valivý odpor pneumatik.

3 hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise CO₂: valivý odpor pneumatik, motor, aerodynamika

3 hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise CO₂: motor, aerodynamika a valivý odpor pneumatik.

Start
 

Valivý odporu u nákladních aut - jak to funguje?