Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

VECTO

Blíží se změna. My jsme připraveni. A vy?

Práce v dopravním
průmyslu přináší náročné výzvy.

Udržujete svět v chodu.

A my věříme, že klíčem je udržitelnost.

 
Start

2020 je rokem činů.

Aby náš svět zůstal v chodu, všichni musíme přijmout určitá opatření a investovat do změny již dnes. Nejen proto, abychom v budoucnu zůstali konkurenceschopní, ale především proto, abychom žili na zdravější planetě. Z tohoto důvodu je klíčové snižovat spotřebu paliva, a tím také emise CO₂. V rámci boje proti klimatickým změnám v souladu s Pařížskou dohodou proto bylo zavedeno první nařízení zaměřené na snížení emisí oxidu uhličitého u nových těžkých vozidel (HDV). To znamená, že ve srovnání s hodnotami z let 2019/2020 se musí průměrné emise CO₂ z nových těžkých vozidel snížit o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Aby bylo možné zajistit splnění těchto cílů, Evropská komise představila simulační nástroj VECTO – Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (nástroj pro výpočet energetické spotřeby vozidel).

VŠE O NAŘÍZENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ CO₂ A NÁSTROJI VECTO

Koho se toto nařízení týká? Jakým způsobem toto nové nařízení týkající se emisí CO₂ zvýší efektivitu silniční dopravy? Co je to VECTO? Jakým způsobem zajistí větší transparentnost vašich výdajů na provoz vozového parku? Které faktory se nejvíce podílejí na spotřebě paliva a emisích CO₂? Informace najdete v infografice.

Start
 

Vysvětlující video: VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) je simulační nástroj, který s využitím certifikovaných údajů o výkonu měří spotřebu paliva a emise CO₂ jednotlivých konfigurací vozidel.

 VECTO_Computer-Vehicle-Parameters

Zjistěte více informací o nařízení ke snížení emisí CO₂, nástroji VECTO a o tom, proč jsou tak důležité.

První evropská emisní norma pro oxid uhličitý (CO₂) pro těžká vozidla (HDV) má velmi jednoduchý cíl: radikálně snížit emise CO₂ u nákladních vozů, autobusů a autokarů. Aby bylo možné zajistit splnění těchto cílů, Evropská komise představila počítačový simulační nástroj VECTO – Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (nástroj pro výpočet energetické spotřeby vozidel). S nástrojem VECTO mohou výrobci vozidel simulovat spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého pro těžká vozidla různých konfigurací.

Více informací
Why will VECTO be important to me?

Jak se to dotkne vašeho podnikání v odvětví dopravy?


The new regulations set out to reduce carbon dioxide (CO2) emissions. To achieve this, truck manufacturers need to invest in the development of technology that makes their vehicles more fuel efficient, because fuel consumption is directly linked to emissions. This will not only result in your fleet using less fuel in the future; it will also provide greater transparency when it comes to individual vehicle configurations.

Více informací
VECTO_6-Percent-Carbon-Emission


Kterých konfigurací vozidel se to týká?

Nařízení se týká široké řady nákladních vozidel – počínaje dvounápravovými, ať už se jedná o nákladní vozy s pevným rámem nebo tahače. Tyto vozy mají až 70% podíl na celkových emisích CO2 z těžkých vozidel. Nařízení jsou průběžné přezkoumávána a dále rozšiřována na další konfigurace nákladních a přípojných vozidel, autobusů a autokarů a další skupiny vozidel. Další nařízení vešla v platnost v lednu 2020.

Více informací
3 hlavní faktory ovlivňující emise a spotřebu paliva

Věděli jste, že…?

Množství emisí CO₂ je přímo závislé na spotřebě paliva. Tři hlavní faktory, které mají vliv na spotřebu paliva a emise, jsou motor, aerodynamický odpor a valivý odpor pneumatik.

3 hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise CO₂: valivý odpor pneumatik, motor, aerodynamika

3 hlavní faktory ovlivňující spotřebu paliva a emise CO₂: motor, aerodynamika a valivý odpor pneumatik.

Start
 

Valivý odporu u nákladních aut - jak to funguje?