Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

Fleet yard

Dopady na Váš business

Bude se nové nařízení a nástroj VECTO týkat také vašeho podnikání?

Stručně: Přínosem pro vaše podnikání bude větší transparentnost a nižší spotřeba paliva.

Nové nařízení ukládá snížit emise oxidu uhličitého (CO2). Výrobci nákladních vozidel proto musejí investovat do vývoje technologie, která sníží spotřebu paliva jejich vozidel, protože právě spotřeba paliva přímo souvisí s emisemi. Standardizace způsobu měření emisí CO₂ z těžkých vozidel pomocí nástroje VECTO by měla mít zásadní přínosy pro provozovatele vozových parků. Především může pomoci snížit provozní náklady a v důsledku také spotřebu paliva i množství emisí CO₂. Nástroj VECTO zároveň nabídne také větší transparentnost při porovnávání různých konfigurací vozidel.

Současné nařízení se týká výrobců nákladních vozů, avšak očekává se, že další nařízení se zanedlouho dotkne také provozovatelů vozových parků.

Zpět
nařízení o emisích CO₂, VECTO a palivová účinnost

Lepší palivová účinnost

Program na snížení emisí CO2 (nařízení EU 2019/1242) a nástroj VECTO po výrobcích vyžaduje, aby snižovali množství emisí u svých vozidel, což v důsledku povede k vývoji technologií pro úsporu paliva. Ať už bude výsledkem větší počet nákladních vozů s hybridním pohonem nebo další snižování valivého odporu pneumatik, obojí bude mít tentýž efekt: nižší náklady na provoz vozových parků.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) připomíná, že náklady na palivo tvoří až 30 % celkových provozních nákladů a dodává “Palivová účinnost je jedním z nejdůležitějších konkurenčních faktorů v oblasti vývoje a prodeje nákladních vozidel a autobusů. Tržní síly proto zajišťují neustálé snižování spotřeby paliva i emisí CO2.”

Nové cíle pro snížení emisí CO2 budou tuto skutečnost ještě více zdůrazňovat a budou mít vliv také na nákupní proces. Provozovatelé těžkých vozidel dosud měli problém vybrat ten správný model vozidla. Dostupné vozy se navzájem výrazně liší a neexistoval žádný způsob, jak je porovnávat.

Větší transparentnost a kontrola

Jednou z hlavních výhod nástroje VECTO bude naprostá transparentnost při nákupu nového nákladního vozidla, takže nakupující bude mít větší kontrolu. Údaje zadané do simulačního nástroje VECTO všemi výrobci budou certifikované podle stejných kritérií. Údaje o spotřebě paliva vozidla budou doplněny o certifikovaná srovnávací data, protože nástroj VECTO bude zobrazovat výsledky pro různé konfigurace vybavení pro úsporu paliva. To znamená, že kupující obdrží od dealera ke každému novému vozu „soubor informací pro zákazníka“. Referenční hodnoty spotřeby a emisí CO2 umožní kupujícímu přesně porovnat podobné nákladní vozy v dealerství.

Vzhledem k tomu, že data obsahují také hodnoty valivého odporu všech pneumatik na vozidlech, zákazník si bude moci s využitím těchto informací nakonfigurovat svá nákladní vozidla s ohledem na jejich plánované využití a zjistit, které pneumatiky pro něho budou nejvhodnější – toto rozhodnutí totiž závisí na účelu a složení vozového parku. 

Evropská komise doufá, že nové opatření povede k lepší samoregulaci trhu. Nákladní vozy, které mají vysokou spotřebu paliva, budou postupně staženy, protože jejich prodeje budou klesat. Ekologičtější nákladní vozy se budou těšit větší oblibě a budou výrobce podněcovat k dalším inovacím, protože ti budou muset hledat způsoby, jak nabídnout ještě úspornější vozidla.

Skutečnými vítězi však budeme my všichni spolu s celým životním prostředím – díky výrazně nižším emisím CO2.

Zpět