Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

VECTO

Blíží se změna. My jsme připraveni. A vy?

Informační video

Stručný popis emisních norem pro CO₂ a nástroje VECTO.

Start

Přepis

Nákladní vozidla jsou páteří naší ekonomiky a zajišťují efektivní dopravu. Nicméně: Hustota silniční dopravy se zvyšuje a množství emisí rovněž.

A vzhledem k tomu, že nákladní vozy a autobusy mají přibližně čtvrtinový podíl na celkových emisích CO₂ ze silniční dopravy, je snižování jejich spotřeby paliva – a tedy i emisí – zcela zásadní. Abyste zůstali konkurenceschopní. A abychom měli zdravější planetu.

Proto EU zavedla nové nařízení pro výrobce nákladních vozů. To znamená, že průměrné emise CO₂ nových těžkých vozidel se musejí snížit o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Jestliže výrobce předepsaného snížení emisí nedosáhne, bude mu za každé vozidlo nesplňující požadavky udělena pokuta. Současné nařízení se týká primárně výrobců nákladních vozů, očekává se však, že další nařízení se zanedlouho dotkne také provozovatelů vozových parků. Aby bylo možné zajistit splnění těchto cílů, vyvinula EU povinný simulační nástroj nazvaný VECTO.
Pomocí nástroje VECTO mohou výrobci vozidel simulovat emise CO₂ a spotřebu paliva u jednotlivých konfigurací nákladních vozů. Nástroj provádí výpočty na základě řady standardizovaných vstupních parametrů, jako jsou simulované chování řidiče, výkon motoru, aerodynamický odpor a valivý odpor pneumatik.

Získané údaje zajistí větší transparentnost informací o emisích a spotřebě paliva různých konfigurací vozidel a budou mít pozitivní vliv na spotřebu paliva celého vašeho vozového parku.


Pokud jde o pneumatiky, valivý odpor je jedním z hlavních faktorů, které se promítají do nákladů na palivo – a ty mohou představovat až 30 % celkových provozních nákladů. Kromě palivové účinnosti pneumatik, která je důležitá při nákupu nových pneumatik pro nákladní vůz, existují také další a neméně důležité faktory související s pneumatikami, jež výrazně závisí na účelu a složení vašeho vozového parku.
Ty správné pneumatiky pro váš byznys? Pomůžeme vám s výběrem.


Stáhnout infografiku.

Zpět