Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

Doveze tvůj náklad dál.
A zlepší efektivitu.

Visual Alignment Indicator™

VAI_teaser

VAI™ - vizuální indikátor souososti upozorňuje na nesprávnou geometrii kol.

Vibrace na volantu nebo samovolně se otáčející volant jsou jasné znaky pro řidiče, že je potřeba zkontrolovat geometrii kol. Avšak, malé odchylky často zůstanou nezpozorovány. To vede ke zbytečným nákladům kvůli opotřebení nebo poškození pneumatik, kostry a zvýšené spotřebě paliva. Použitím VAI™ indikátoru Continental se tomuto můžete lehce vyhnout.

Inovativní technologie VAI od společnosti Continental vám pomáhá snižovat náklady na provoz vozidla. 

Jednoduše účinně: Jak se pneumatiky opotřebovávají, VAI indikátory na vnějších a vnitřních ramenech se mění. Jednoduché porovnání dvou indikátorů ukazuje, jestli mají nápravy správnou geometrii nebo ne. Špatná souosost se projeví nerovnoměrným opotřebením a může být tak následně upravena. Kola s nesprávnou geometrií nemají vliv jenom na živostnost pneumatik, ale také zvyšují spotřebu paliva. Když jsou dva indikátory srovnatelné, ukazuje to, že pneumatiky jsou opotřebovány rovnoměrně a nápravy mají správnou geometrii. Nová VAI technologie je nyní dostupná na nové pneumatice  Conti EcoPlus HS3 a Conti Hybrid HS3. 


Opotřebení pneumatik jako důsledek nevhodné geometrie.

Správná geometrie

Při správné geometrii se kola opotřebovávají rovnoměrně na obou stranách.

Sbíhavost

Sbíhavá přední kola se více opotřebovávají na vnější straně.

Rozbíhavost

Vnitřní ramena se více opotřebovávají při rozbíhavosti kol.

Odchylka ze směru

Když osa nápravy není kolmá na směr jízdy, vozidlo uhýbá do strany. V důsledku toho jsou pneumatiky opotřebovávány vždy na stejné straně.

Funkce VAI™

Start

Výhody VAI™ pro vás:

Vyšší kilometrový výkon
Optimální geometrie snižuje opotřebení pneumatik. Díky tomu můžete dosáhnout až o 10 % vyšší kilometrový výkon.

Maximalizace životního cyklu pneumatik
Jednostranné opotřebení může vést k poškození kostry. Nákladům na pořízení nové kostry se můžete vyhnout optimální geometrií.

Optimalizovaná spotřeba paliva
Vozidlo se správnou geometrií může uspořit až 3 % paliva - výjimečně i více.

Nenáročný systém
Není potřeba žádných nástrojů ani speciálních znalostí, aby jste pochopili funkci indikátorů.