Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

stage_goods_TT

Truck Tires Goods

Zaměřeno na VECTO: pneumatiky pro sektor udržitelné dopravy

18/03/2021

V tomto videu společnost Continental ukazuje, jaký vliv má valivý odpor na snížení emisí CO2.

  • Pneumatiky představují způsob, jak lze snížit emise CO2 a zvýšit efektivitu vozového parku
  • Valivý odpor má vliv na spotřebu paliva a emise CO2
  • Výběr těch správných pneumatik pomůže dosáhnout emisních cílů EU


Nařízení EU o snižování emisí platí již od srpna 2019. Čas běží. Do roku 2030 se musí emise CO2 dramaticky snížit. Aby bylo možné zajistit, že se cílů v oblasti snižování emisí podaří dosáhnout i v praxi, představila Evropská komise simulační nástroj VECTO. Společnost Continental na svých webových stránkách pravidelně přináší aktuální informace a podrobnosti o nástroji VECTO. Tento výrobce prémiových pneumatik poskytuje podrobné informace o nařízeních EU a o tom, co znamenají pro sektor logistiky i pro trh s náhradními díly. Návštěvníci se na těchto stránkách rovněž dozví, jak nástroj VECTO funguje a jakou roli hrají pneumatiky při snižování emisí CO2.

Diagram znázorňující vliv valivého odporu jako jednoho z hlavních faktorů pro efektivní snižování spotřeby paliva a nákladů na provoz vozových parků.

Seznamte se s problematikou a zjistěte, jak snížit emise CO2

Emise oxidu uhličitého u vozových parků přímo souvisejí se spotřebou paliva a valivým odporem použitých pneumatik. Valivý odpor je jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na náklady na palivo. Může se jednat až o 30 % celkových provozních nákladů. Na speciální stránce společnosti Continental se dozvíte, co přesně je valivý odpor, jaké faktory ho ovlivňují a na které další parametry pneumatiky má vliv. Ilustrativní a snadno pochopitelné video vysvětluje, jakým způsobem pomáhá valivý odpor snižovat spotřebu paliva, resp. emise. Výběr pneumatik je pro výrobce nákladních automobilů a provozovatele vozových parků zcela klíčový z hlediska dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti snižování emisí.

Aby výrobci i provozovatelé mohli těchto cílů dosáhnout, vytvořila Evropská komise ve spolupráci s univerzitou ve Štýrském Hradci simulační nástroj VECTO. VECTO dokáže simulovat emise CO2 a spotřebu paliva u jednotlivých konfigurací nákladních vozidel. Společnost Continental nabízí odpovědi na zásadní otázky, vysvětluje, jak nástroj VECTO funguje, pro která vozidla je tento nástroj vhodný a jak mohou pneumatiky pomoci snížit spotřebu paliva i celkové náklady na provoz vozového parku. 

Diagram znázorňující vliv jednotlivých komponent pneumatiky na valivý odpor. 

Nástroj Tire Finder pomůže najít ty správné pneumatiky

Nový nástroj Tire Finder společnosti Continental nabízí zákazníkům speciální službu: Tato platforma pomůže provozovatelům vozových parků najít ty správné pneumatiky pro jejich dálkovou nebo regionální dopravu. Hlavní požadavky jejich vozového parku se analyzují ve dvou krocích, na jejichž základě nástroj Tire Finder doporučí vhodnou řadu pneumatik. V prvním kroku tento nástroj rozlišuje mezi palivovou účinností a kilometrovým výkonem pneumatik. Druhý krok zohledňuje účel a složení vozového parku: Jezdí vozidla spíše na dálnicích, nebo na okresních silnicích? Nákladní vozidla slouží spíše k dálkové dopravě, nebo k distribuci zboží na krátké vzdálenosti? Nástroj Tire Finder poskytne zákazníkovi informace o portfoliu pneumatik a o charakteristikách jednotlivých modelů. Zákazník se pak může rozhodnout, který typ pneumatik je pro jeho účely nejvhodnější.

Obecné informace: Emise CO2 a nástroj VECTO

Z dat EU vyplývá, že 25 % emisí CO2 ze silniční dopravy v celé Evropě produkují nákladní automobily. Vedle tlaku pneumatik, konfigurace vozidla a rozložení nákladu je valivý odpor pneumatik rozhodujícím faktorem z hlediska spotřeby paliva, a tedy i množství emisí CO2. Podle nařízení EU z roku 2019 o snižování emisí CO2, které stanovuje standardy pro nová nákladní vozidla, musejí výrobci automobilů u těch vozů, jichž se toto nařízení týká, snížit emise CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 ve srovnání se sledovaným ročním obdobím od července 2019 do června 2020. Stránku společnosti Continental věnovanou nástroji VECTO naleznete zde.

Kontakt
New content item
Magda Nagy

Marketing Communication CZ/SK 

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
76502, Otrokovice
Česká republika

+420 577 513 289