Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect. Digitální monitorování pneumatik. Kdykoli. Kdekoli.

ContiConnect je platforma pro digitální monitorování pneumatik společnosti Continental určená pro komerční vozové parky. Aktuálně je dostupná na vybraných trzích po celém světě. Digitalizací monitorování pneumatik prostřednictvím platformy ContiConnect můžete zajistit delší provozuschopnost, snížit náklady na údržbu a maximalizovat úspory paliva. Čidla v pneumatikách namontovaná na vnitřní gumě přenášejí údaje o tlaku a teplotě do jednotky Yard Reader Station a posílají informace o aktuálním stavu na webový portál. Prostřednictvím platformy ContiConnect můžete dostávat přizpůsobená oznámení, řešit v reálném čase problémy s tlakem v pneumatikách a vyhnout se tak nákladným poruchám.

ContiConnect – efektivní řešení pro vzdálené monitorování pneumatik.

ContiConnect vám umožňuje v reálném čase na dálku monitorovat tlak a teplotu v pneumatikách, a pokud je třeba cokoli naléhavě řešit, okamžitě vás upozorní. Díky tomu pomáhá předcházet poruchám souvisejícím s pneumatikami a vzhledem k prodloužení provozuschopnosti vozidla zvyšuje jeho užitnou hodnotu. 

  • Tato technologie sestává z několika komponent včetně čidel v pneumatikách, jednotky Yard Reader Station, backendu, webového portálu a oznamovacích služeb.
  • Monitoruje, analyzuje a hlásí tlak a teplotu v pneumatikách pro celé vozové parky – k tomu využívá data z čidel přímo v pneumatikách, která se přenášejí do stanice v areálu.
  • V případě, že se zjištěná hodnota tlaku liší od definované hodnoty, zobrazí se výstraha.
  • Platforma informuje specifikovanou skupinu příjemců prostřednictvím e-mailu nebo SMS a v případě potřeby navrhne nápravná opatření.
  • Tím umožňuje správcům vozového parku jednat proaktivně, namísto reaktivního řešení problémů, které již nastaly.
  • Výsledkem je vyšší provozuschopnost celého vozového parku, menší údržba a celkově lepší výsledky v oblasti mobility a efektivity.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Čidla jsou namontována na vnitřní gumě pneumatiky a slouží ke sběru dat. Čidlo lze do pneumatiky instalovat dodatečně nebo již ve výrobě.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Jednotka Yard Reader Station je komponentou pro připojení platformy ContiConnect a přijímá data z čidel v pneumatikách vozidel v rámci areálu a odesílá je přes mobilní síť do backendu. Jednotka Yard Reader Station se instaluje v místech, kde se často nachází vozový park, jako jsou například myčky, čerpací stanice a podobná místa v rámci areálu. Čte data z čidel v pneumatikách a odesílá je do backendu, kde se analyzují a interpretují.

conticonnect-components-handheld-tool-image

K inicializaci platformy ContiConnect je vyžadován hand-held tool Tato komponenta slouží ke spárování každého čidla s odpovídající pozicí kola na vozidle. Bezdrátově se připojuje k čidlům v pneumatikách.

conticonnect-components-web-portal-image

Webový portál ContiConnect nabízí rozhraní umožňující proaktivní monitorování stavu pneumatik všech vašich vozidel. Jedná se v zásadě o webovou aplikaci, ke které můžete kdykoli přistupovat z libovolného zařízení.