Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

New content item

Připravte svůj vozový park na budoucnost.

Francie: Express Marée

france web1

Společnost Express Marée vznikla v roce 1948 a sídlí ve francouzském městě Lézignan-Corbières. Patří do skupiny STEF Group a specializuje se na přepravu a logistiku mořských plodů ve Francii i mimo ni. Technický manažer Philippe Barbier popisuje svoji zkušenost se systémy ContiPressureCheck™ a ContiConnect™ v oboru, který celý stojí na mimořádně napjatých harmonogramech potravinářského průmyslu.

 

Express Marée má flotilu 140 vozidel a tým 250 řidičů, kteří nakládají ryby a mořské plody v přístavech Brittany a Pas-de-Calais, pak je balí a dodávají na platformy v Bordeaux, Lézignanu a Toulouse. Zboží následně putuje k sektorovým specialistům (obchodníkům s rybami a prodejním rybím pultům ve velkých a středně velkých supermarketech) a k maloobchodníkům.

 

„V našem oboru přepravy specializované na chladicí řetězec se při zajišťování dodávek setkáváme se značnými překážkami. Jakmile jsou ryby vyloveny z moře, máme maximálně 24 hodin na to, abychom je zabalené přepravili k různým platformám,“ vysvětluje Philippe Barbier, technický manažer ve společnosti Express Marée. Aby se optimalizovala správa pneumatik celého vozového parku, přepravce se rozhodl vybavit celou svou flotilu vozidel pneumatikami Continental z řady Conti Eco Plus. Tyto pneumatiky nejenže jsou určeny pro dlouhé vzdálenosti, ale jsou také vybaveny systémem ContiPressureCheck™, jenž zajišťuje digitální monitorování tlaku a teploty pneumatik.

 

„V roce 2016, kdy jsme ještě neměli technologii technického monitorování vozidel, jsme se podívali na všechna různá řešení, která byla na trhu k dispozici. Velmi rychle jsme se přiklonili k řešením nabízeným společností Continental. Zvolili jsme produkt, jenž nabízel „hospodárné“ pneumatiky v kombinaci se systémy ContiPressureCheck™ a ContiConnect™, což již bylo plně funkční řešení. Hlavním cílem bylo v první řadě zvýšit bezpečnost řidiče a následně pak také zvýšit kvalitu služeb a snížit naši uhlíkovou stopu. Pneumatiky jsme dostali už osazené snímači z výroby, kostry nám osadili naši dealeři společnosti Scania. Na konci roku 2017 už těmito pneumatikami bylo vybaveno 80 % vozů v naší flotile a počet oprav defektů rychle poklesl na polovinu. Doufáme, že až budou do konce roku 2018 osazena všechna vozidla ve flotile, bude toto číslo ještě nižší,“ dodává Philippe Barbier.


Implementace řešení od společnosti Continental za účelem předcházení defektům pneumatik a neočekávaným prostojům byla doplněna o kampaně zaměřené na zvýšení povědomí řidičů. Tyto kampaně cílily na schopnost vyznat se v displeji systému ContiPressureCheck™ v kabině, na důležitost správného tlaku v pneumatikách a rovněž na to, co dělat v případě varování ohledně tlaku. Společnost Continental toto školení zakončila publikováním průvodce popisujícího nejlepší postupy. Mezi naší firmou a společností Continental vzniklo upřímné partnerství a jedním z cílů bylo dosáhnout toho, že řidiči budou chtít pracovat pro společnost Express Marée právě kvůli tomu, jak skvělé pracovní podmínky nabízí.

france web2

Druhý krok, jenž už jsme implementovali v naší centrále v Lézignanu, spočíval v instalaci stanice Yard Reader Station, která při průjezdu areály přepravce automaticky shromažďuje údaje z pneumatik. Tyto údaje, přenášené prostřednictvím snímačů namontovaných uvnitř pneumatik, jsou následně k dispozici manažerovi flotily na webovém portálu ContiConnect™.


Tato digitální platforma poskytuje manažerovi flotily okamžitý přehled o stavu flotily a díky tvorbě konkrétních zpráv, které lze sdílet s poskytovatelem, mu umožňuje řešit urgentní problémy bez zbytečného odkladu a plánovat průběžnou údržbu vozidla.


Platforma navíc umí různým příjemcům (provozovatelům, servisním pracovníkům atp.) automaticky odesílat e-maily a SMS upozornění, takže ti pak mohou ihned jednat, pokud dojde k detekci závažných chyb v tlaku pneumatiky či její teplotě.

 

Vybavení pneumatik snímači, instalace systému ContiPressureCheck™ a následná instalace stanice Yard Reader Station nyní dává společnosti Express Marée možnost optimalizovat využití její flotily.


Ve srovnání s rokem 2015 mohla společnost Express Marée těžit z následujících výhod:

  • Výrazné snížení počtu defektů pneumatik
  • Snížení nákladů souvisejících s opravami
  • Snížení škodlivých emisí
  • Snížení spotřeby paliva
  • Tlak v pneumatikách je teď zcela optimalizovaný, což zvyšuje výkon pneumatiky, její životnost a také bezpečnost.

„Partnerství s firmou Express Marée podporuje strategii managementu kvality, ke které se naše společnost zavázala. A to obzvláště poté, co v roce 2013 získala certifikaci ISO 9001,“ dodává Stéphane Guyonnet, manažer pro velké zákazníky ve společnosti Continental. „Náš zákazník neustále pracuje na zlepšování způsobů přepravy. Technická řešení poskytovaná společností Continental přispívají k dosahování tohoto cíle a jsou v souladu s pravidly firemní společenské zodpovědnosti.“