Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

FAQ

Obecné

Automatická detekce výměny kola (SWE – SingleWheelExchange): Proč ContiPressureCheck automaticky nedetekuje, že bylo vyměněno kolo s novým senzorem?

ContiPressureCheck automaticky detekuje  výměnu jednoho kola s novým senzorem po uplynutí 5-10 minut jízdy.

Pokud nefunguje, může to být z jednoho z následujících důvodů:

 • Byla vyměněna více než jedna pneumatika s novým senzorem.
 • Funkce ATL (automatic trailer learning) byla aktivována.
 • Zvedací náprava je zvednutá. Nový senzor bude detekována pouze až při jízdě se sníženou zvedací nápravou. Nezávislé na poloze pneumatiky, která byla vyměněna.
Jaký rozsah tlaků je zobrazován na displeji?

Rozsah na displeji je mezi 0 a 11.9 bar (173 psi).
Pozn.: Tlaky přes 11.9 bar (173 psi) jsou zobrazovány jako 11.9 bar (173 psi).

Senzory a lepení

Můžu použít jiný čistič pro očištění pneumatiky a gumového kontejnerku?
 • Na základě interních testů, které provedl Continental Reifen Deutschland GmbH, je produkt doporučen Liquidbuffer od firmy Tiptop (více v instalačním průvodci) pro očištění lepených ploch.

 • Jestliže použijete jiný produkt pro očištění, Continental Reifen Deutschland GmbH nemůže garantovat dostatečnou přilnavost pro aplikaci.

 • Čistič brzd nebo podobné látky nesmí být nikdy použity pro čištění povrchů, protože omezí lepící proces. Možné následky: Senzor a gumový obal může odlepit a poškodit pneumatiku v dlouhodobém horizontu.

 • Při použití čističe brzdy může dojít k poškození pneumatiky.

Více zde

Můžu použít jiné lepidlo než CB2250 pro nalepení gumového kontejnerku?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH doporučuje použití Cyberbond's CB2250 (více v instalačním průvodci) pro nalepení gumového kontejnerku, a to na základě testů, které byly provedeny pro tento konkrétní úkol.

 • Jestliže použijete jiný produkt pro nalepení kontejnerku, Continental Reifen Deutschland GmbH nemůže garantovat dostatečnou přilnavost pro tento účel.

Rozměr mých pneumatik není uveden v manuálu jako povolený. Mohu použít CPC systém pro tento rozměr?

Aktuální seznam můžete najít zde. Případně prosím kontaktujte svého dodavatele CPC.

Pokud používáte industriální/průmyslové pneumatiky, obraťte se na svého prodejce ContiPressureCheck.

Může být CPC používáno pro průmyslové pneumatiky?

Jestliže používáte průmyslové pneumatiky, prosím kontaktujte svého dodavatele ContiPressureCheck.

Může být senzor použit pro celopryžové pneumatiky?

Ne.

Může být senzor použit pro pneumatiky s duší?

Ne.

Jaké značky pneumatik mohou být vybaveny senzory?

Senzory mohou být instalovány na všechny značky pneumatik s vnitřní gumou.

Má senzor vliv na vyvážení pneumatiky?

Ne. Senzor v gumovém kontejnerku váží přibližně 38 g.

Co značí zpráva "Sensor is LOOSE"?
 • Senzor vypadl z gumového obalu.

 • Gumový kontejner a snímač se odlepili z pneumatiky.

 • Senzor byl vložen do pryžového kontejnerku nesprávně.

Proč nemohu znovu použít snímač, který zobrazí varování "Sensor is LOOSE"?

Snímač není vyvinut pro nekontrolovaný volný pohyb v rámci pneumatiky nebo pro instalaci v nesprávné poloze. V obou případech může dojít k zásadnímu poškození senzoru během provozu, což by mohlo vést k předčasnému jeho selhání, pokud bude nadále používán.

Varování

Zpráva LOW PRESSURE se objevuje, když začíná jízda vozidel, ale potom zmizí. Funguje ContiPressureCheck správně?

ContiPressureCheck pracuje správně. Tlak je nízký, což je důvod pro varovnou zprávu. Při jízdě se pneumatiky zahřívají a tlak v pneumatikách se zvyšuje. Nárůst může být dostatečný, aby se automaticky zrušilo varování.

Nápravná opatření: Nahustěte pneumatiku na doporučený tlak "za studena", tedy ve stavu, v němž je pneumatika, když stojí venku několik hodin a není vystavena intenzivnímu slunečnímu záření.

Proč není přijímán signál s několika senzorů najednou po delší dobu (varovné hlášení: NO SIGNAL)?

Příjem z příslušných senzorů je v hraniční úrovni. Dočasné rušení může blokovat příjem z příslušných senzorů. Rušení může být způsobeno:

 • vrstva bahna, sněhu nebo ledu na centrální řídící jednotce (CCU) nebo na přídavném přijímači,
 • měniče pro operační kávovary, varné konvice, atd.,

 • jiné elektromagnetické rušení.

Možné nápravné opatření: Pozice / orientace centrální řídící jednotky (CCU) nebo dodatečného přijímače by měla být nastavena tak, aby hodnoty RSSI pro příslušné senzory byly nad doporučenými limity (viz kapitola 6.7 v uživatelské příručce pro Handheld tool).

Objevují se zprávy varování, jestliže je tlak příliš vysoký?

Ne.

Instalace a modifikace

Jak zrychlit proces načítání snímače?
 • Pozice senzoru musí být u označení DOT.
 • Při montáži pneumatiky zajistěte, aby DOT a ventilek byly u sebe.
 • Pro dvoumontáž by měly být pneumatiky namontovávány tak, aby ventilky vnější a vnitřní pneumatiky byly co nejvíce od sebe (o 180°).

To umožní, aby se senzory velmi snadno lokalizovaly pomocí ventilů na vozidle.

Snímač pneumatiky na vnitřní gumě pneumatiky není nalezen během procesu načítání. Co mohu dělat?
 • Ve vzácných případech, nemusí být senzor načten, je-li současně ve vnitřní pneumatice v dvojmontáži a ve spodní kontaktní ploše. Popojeďte s vozidlem dopředu nebo dozadu o polovinu jednoho obvodu pneumatiky, opakujte proces načítání.
 • Jestliže se můžete k této vnitřní pneumatice dostat přímo, pokračujte v načítání tím, že povedete Handheld tool podél pneumatiky. 

Po načtení některých nebo všech senzorů pneumatik byl proces konfigurace přerušen

S nejnovějším softwarem pro zařízení Hand-held Tool již není nutné vracet se k instalaci po jejím přerušení. Aktualizujte prosím software vašeho Hand-Held Toolu (HHT). Software a příslušné pokyny pro aktualizaci naleznete na adrese: www.contipressurecheck.com/hht.

Na návěsu se objeví varování při jízdě. Poté, co vozidlo bylo vypnuto, kontrolka (Pressure Check Indicator) bude i nadále blikat. Existuje závada v ContiPressureCheck?

ContiPressureCheck se přivádí přes KL30 / KL31 (nepřetržité napájení) na návěsu. Jakmile je vozidlo vypnuto, zastaví se blikání po cca. 30 minut.

Upozornění: Během normálního provozu ContiPressureCheck na návěsu vyžaduje přibližně 60 mA (24 V), nebo 55 mA (12 V) proudu.

Může být ContiPressureCheck na návěsu také spojen s nepřetržitým napájením (KL30/KL31)?

Ano.
Upozornění: Během standardnímu fungování CPC na návěsu požaduje 60 mA (24 V) nebo 55 mA (12 V).

Po instalaci nebo po změně parametrů, konfigurace / modifikace nebyla použita. Proč tomu tak je?

Aby CPC používalo nové parametry, musí být restartováno.

 • Vypněte zapalování na dobu alespoň 30 sekund.
 • Pro návěsy se ContiPressureCheck  spojeným přes KL30/KL31, musí být CPC vypnuto pomocí hlavního vypínače po dobu alespoň 30 sekund.
Proč je důležitá orientace instalace CCU nebo přídavného přijímače?

Doporučený směr instalace zajišťuje, že komponenty, a zejména jejich kabely, jsou lépe chráněny před poškozením.

 • Optimální orientace centrální řídící jednotky (CCU): kabelovým výstupem směrem "vzad" (v opačném směru ke směru jízdy).
 • Optimální orientace přídavného přijímače: ochrana proti nárazu směrem "vzad" (v opačném směru ke směru jízdy), kabelový výstup nahoru.

Umístění a orientování CCU nebo dodatečného přijímače podle doporučení zajišťuje optimální příjem ze senzorů.

Kde mohu najít doporučené tlaky za studena pro pneumatiky?

Používejte Technického rádce příslušného výrobce pneumatika.

Zde najdete Continental technical data book.

Proč musí být přídavný přijímač chráněn proti poškození?

Jestliže ochrana nebude použita:

 • ContiPressureCheck™ systém nemůže být používán pro přepravu nebezpečných materiálů (ADR),
 • přídavný přijímač může být poškozen,
 • možnost přijímání signálu je snížena.

Během aktualizace softwaru CCU, je displej opakovaně restartován. Je to normální?

Ano, může se restartovat dvakrát.

Během aktualizace softwaru CCU, SYSTEM ERROR se objevuje na displeji. Je to normální?

Ano. Jakmile je proces aktualizace úspěšně dokončen, oznámení SYSTEM ERROR automaticky zmizí.

Typy a kombinace vozidel

Na jaké typy vozidel a kombinací může být ContiPressureCheck instalován?

Systém ContiPressureCheck může sledovat maximálně 8 náprav a 32 kol.

Váš prodejce ContiPressureCheck může specifikovat vhodné typy a a kombinace vozidel.

Jak mohu zjistit, zda je návěs vhodný pro sledování pomocí tažného vozidla (ATL nebo MARRIED)?

Váš prodejce CPC vám může poskytnout informace o vhodnosti použití.

Případně: Konfigurujte tahač a návěs trvale spojený (MARRIED) a pak proveďte zkušební jízdu.

Kolik pneumatik na návěsu mohou být monitorovány pomocí ATL?
 • ContiPressureCheck může monitorovat maximálně 32 pneumatik (včetně tahače a návěsu).

 • Příklad 1: V případě, že tahač má 6 pneumatik, ATL může sledovat maximálně 26 dalších pneumatik.

 • Příklad 2: Tahač má 10 pneumatik a návěs má 24 pneumatik. V tomto případě bude sledováno pouze prvních 22  pneumatiky. Zbývající dvě pneumatiky nebudou brány v úvahu systémem ContiPressureCheck.

Které typy přívěsů jsou vhodné pro monitorování pomocí funkce Automatic Trailer Learning (ATL) s rozpoznáváním pozice?

Přívěsy s až třemi nápravami, které mají buď jednou pneumatiku, nebo po dvě pneumatiky na všech nápravách (dvoumontáž). Kromě toho je vhodný třínápravový přívěs s jednou pneumatikou na první nápravě a dvěmi pneumatikami (doumontážemi) na druhé a třetí nápravě.

Schválení

Musí být montáž ContiPressureCheck na vozidlo schválena v Německu?

Ne. CPC systém má ABE (General Operating Permit) (KBA 91387). Po instalaci, už není nutné další schválení TÜV.

Jaký je bezpečnostní rating ContiPressureCheck?

Systém ContiPressureCheck není systém spojený s bezpečností. Je klasifikován a vyvinut jako komfortní systém.

Je CPC systém vhodný pro vozidla ADR (nebezpečné zboží)?

Při použití k danému účelu a při respektování pokynů uvedených výrobcem, Continental, CPC splňuje požadavky ADR se pro typy vozidel AT, FL, OX, EX/II, a EX/III.

Pro použití zařízení Hand-Held Tool ve vozidlech ADR se prosím podívejte do Uživatelské příručky pro Hand-Held Tool

Handheld Tool

Proč je třeba nastavit datum a čas při každém zapnutí HHT?

Baterie pro vnitřní hodiny tohoto přístroje je zcela vybitá. Možné příčiny:

 • HHT je nesprávně nabitý. Chcete-li správně nabít HHT, připojte nabíječku a zapněte. Po několika sekundách obrazovka ztmavne a zobrazí se symbol nabíjení.
 • Přídavná baterie bude plně nabitá po 48 hodinách. To můžete provést ve vhodnou dobu (např. o víkendu).

Poznámka: Datum a čas je potřeba pouze pro záznamové soubory. Použití data a času lze vypnout pomocí položky menu "Setup/Tool Properties/Use date". Datum a čas potom je pak nutné zadat ručně v tiscích souborů protokolů.

Proč nemůže být Handheld tool používán při nabíjení?

Z důvodů licencí (homologací).

Proč nemůžu Handheld tool zapnout, když je připojen k nabíječce?

Baterie HHT  je zcela vybitá. Zapněte HHT na znovu po nabíjení po dobu pěti minut, a tak se také přídavná baterie pro vnitřní hodiny můžete nabíjet správně.

Kompatibilita

Můžu použít jiný čistič pro očištění pneumatiky a gumového kontejnerku?
 • Na základě interních testů, které provedl Continental Reifen Deutschland GmbH, je produkt doporučen Liquidbuffer od firmy Tiptop (více v instalačním průvodci) pro očištění lepených ploch.
 • Jestliže použijete jiný produkt pro očištění, Continental Reifen Deutschland GmbH nemůže garantovat dostatečnou přilnavost pro aplikaci.

 • Čistič brzd nebo podobné látky nesmí být nikdy použity pro čištění povrchů, protože omezí lepící proces. Možné následky: Senzor a gumový obal může odlepit a poškodit pneumatiku v dlouhodobém horizontu.

 • Při použití čističe brzdy může dojít k poškození pneumatiky.

Více zde

Můžu použít jiné lepidlo než CB2250 pro nalepení gumového kontejnerku?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH doporučuje použití Cyberbond's CB2250 (více v instalačním průvodci) pro nalepení gumového kontejnerku, a to na základě testů, které byly provedeny pro tento konkrétní úkol.

 • Jestliže použijete jiný produkt pro nalepení kontejnerku, Continental Reifen Deutschland GmbH nemůže garantovat dostatečnou přilnavost pro tento účel.

Rozměr mých pneumatik není uveden v manuálu jako povolený. Mohu použít CPC systém pro tento rozměr?

Aktuální seznam můžete najít zde (Permissible Tire Sizes). Případně prosím kontaktujte svého dodavatele CPC.

Pokud používáte industriální/průmyslové pneumatiky, obraťte se na svého prodejce ContiPressureCheck.

Může být CPC používáno pro průmyslové pneumatiky?

Jestliže používáte průmyslové pneumatiky, prosím kontaktujte svého dodavatele ContiPressureCheck.

Může být senzor použit pro celopryžové pneumatiky?

Ne.

Může být senzor použit pro pneumatiky s duší?

Ne.

Jaké značky pneumatik mohou být vybaveny senzory?

Senzory mohou být instalovány na všechny značky pneumatik s vnitřní gumou.

Jaké typy a kombinace vozidel mohou mít nainstalovány ContiPressureCheck?

Systém ContiPressureCheck může sledovat maximálně 8 náprav a 32 kol. Váš prodejce systému ContiPressureCheck může pomoci určit typy a kombinace vhodné pro ContiPressureCheck.

Zkušenosti

Jak zrychlit proces načítání snímače?
 • Pozice senzoru musí být u označení DOT. 

 • Při montáži pneumatiky zajistěte, aby DOT a ventilek byly u sebe. 

 • Pro dvoumontáž by měly být pneumatiky namontovávány tak, aby ventilky vnější a vnitřní pneumatiky byly co nejvíce od sebe (o 180°). 

To umožní, aby se senzory velmi snadno lokalizovaly pomocí ventilů na vozidle.

Snímač pneumatiky na vnitřní gumě pneumatiky není nalezen během procesu načítání. Co mohu dělat?
 • Ve vzácných případech, nemusí být senzor načten, je-li současně ve vnitřní pneumatice v dvojmontáži a ve spodní kontaktní ploše. Popojeďte s vozidlem dopředu nebo dozadu o polovinu jednoho obvodu pneumatiky, opakujte proces načítání.

 • Jestliže se můžete k této vnitřní pneumatice dostat přímo, pokračujte v načítání tím, že povedete Handheld tool podél pneumatiky. 

Jak mohu zjistit, zda je návěs vhodný pro sledování pomocí tažného vozidla (ATL nebo MARRIED)?

Případně: Konfigurujte tahač a návěs trvale spojený (MARRIED) a pak proveďte zkušební jízdu.

FAQ
Brožury a prezentace – Downloads
Bezpečnostní list
Software Downloads