Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Skladování

Co byste měli vědět o domácím skladování pneumatik?

Při nesprávném uskladnění nebo při skladování v nevhodných podmínkách dochází u pneumatik ke změně jejich fyzických vlastností. Může tak dojít ke zkrácení jejich životnosti a jejich stav se může zhoršit natolik, že je již nebude možno dále používat. Správně uskladněné pneumatiky si zachovají své vlastnosti prakticky beze změny po několik let.

Pneumatiky by se nikdy neměly skladovat venku, a to ani zakryté ochranným obalem.

Pneumatiky by se měly skladovat na chladném, suchém a přiměřeně větraném místě mimo přímé sluneční záření.

Pneumatiky je nutno chránit před přímým slunečním zářením a musí mít přiměřené větrání. Pneumatiky poškozuje zejména ozón, ve skladovacích prostorech se proto nesmí vyskytovat žádné zařízení, které produkuje ozón (elektrické generátory nebo kompresory).

Pneumatiky se nesmí dostat do kontaktu s rozpouštědly, pohonnými hmotami, mazivy, chemickými látkami apod.