Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Tlak v pneumatikách

Jaký je správný husticí tlak a jak jej zjistím?

Husticí tlak předepsaný pro váš automobil je výsledkem dohody mezi výrobcem automobilu a výrobcem pneumatik. Doporučené hodnoty husticího tlaku pro váš automobil/kombinaci pneumatik naleznete v příručce k automobilu, na vnitřní straně krytky víčka nádrže nebo na sloupku dveří u řidiče. 

Tlak pneumatik má vliv na celou řadu důležitých vlastností vozidla, jako je např. komfort jízdy, směrová stabilita, vedení v zatáčkách a při brzdění a také celkové chování při handlingu.

Jízda s nesprávným tlakem pneumatik bude mít negativní vliv na jednu nebo více z těchto důležitých vlastností.  

Jak by se měl kontrolovat husticí tlak pneumatik?

Pneumatiky musí být nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem automobilu a výrobcem pneumatik. Jeho hodnota se obvykle liší v závislosti na zatížení a provozních podmínkách.

Předepsaný tlak je vždy stanoven pro STUDENÉ pneumatiky a nemělo by docházet k jeho poklesu pod tuto hodnotu. Tlak uvnitř zahřáté pneumatiky bude vlivem tepla vznikajícího při jízdě vyšší. Nikdy proto nesnižujte tlak u zahřáté pneumatiky. Poté, co vychladnou, by tlak pneumatik mohl být nižší než předepsané hodnoty.

Tlak pneumatik (včetně rezervní, pokud ji máte) byste měli kontrolovat a případně upravovat každých 14 dnů. Zvláště důležité je zkontrolovat a upravit tlak v pneumatikách před dlouhou cestou nebo dovolenou, protože v těchto případech může dodatečné zatížení vyžadovat zvýšení husticího tlaku v souladu se specifikacemi.

Důsledek přehuštění

Jízda na přehuštěných pneumatikách bude mít negativní vliv na:

  • komfort jízdy,
  • směrovou stabilitu,
  • chování vozu při handlingu, zejména při rychlejším průjezdu zatáčkami,
  • nerovnoměrné opotřebení.

Dodržujte husticí tlaky doporučené výrobcem automobilu a výrobcem pneumatik.

Důsledek podhuštění

Jízda na podhuštěných pneumatikách bude mít negativní vliv na:

  • odezvu na řízení,
  • směrovou stabilitu,
  • jízdní bezpečnost (pneumatika se může při zatáčení uvolnit z ráfku),
  • hospodárnost (vyšší spotřeba paliva, menší kilometrový výkon),
  • životnost pneumatiky,
  • nerovnoměrné opotřebení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – Podhuštění může vést k poškození vnitřní části pneumatiky. To může vést k defektu pneumatiky nebo dokonce k jejímu prasknutí.. Skrytá poškození pneumatik nelze opravit změnou husticího tlaku pneumatik.


Systémy monitorování tlaku pneumatik (TPMS)

V Evropě platí, že od 1. listopadu 2014 musí být všechna nová vozidla (kategorie M1) vybavena systémem monitorování tlaku pneumatik (TPMS). Systémy monitorování tlaku pneumatik mohou pracovat na různých principech nebo využívat různé senzory. V zásadě rozlišujeme 2 hlavní typy systémů TPMS:

Přímé – snímače tlaku integrované do ventilu nebo připevněny k ráfku nebo na vnitřní straně pneumatiky.

Nepřímé – na pneumatice ani ráfku nejsou namontovány žádné senzory. Změny tlaku jsou měřeny „nepřímo“, např. na základě změny valivého obvodu pneumatiky.

Je na výrobci automobilů, pro který systém se rozhodne.

Montáž a údržbu systému TPMS by měli provádět pouze odborníci v oblasti pneumatik.

Dusík v pneumatikách

Místo vzduchu se někdy k huštění pneumatik používá i dusík.

Dusík je inertní plyn (nehořlavý) – v podstatě jde o suchý vzduch bez obsahu kyslíku.

Vzduch obsahuje přibližně 78 % dusíku. Vzhledem k inertním vlastnostem se dusík často využívá v případě vysoce specializovaného použití nebo v náročných prostředích, např. v leteckém nebo těžebním průmyslu. Dusík se často využívá i v oblasti motoristického sportu.

Při běžném provozu není zapotřebí používat dusík k huštění pneumatik. Dusík však nepoškozuje pneumatiky a v nepatrné míře může přispívat ke snížení pozvolných ztrát tlaku vlivem přirozeného prostupování molekul. Dusík však nezabrání ztrátám tlaku způsobeným průpichy, únikům v důsledku shrnutí na rozhraní pneumatiky/ráfku (patka), únikům přes ventil, unikům na styku ventilu a ráfku, únikům způsobeným koly apod.

Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách je nezbytná a důležitá bez ohledu na to, zda jsou pneumatiky nahuštěny vzduchem nebo dusíkem. Použití čistého dusíku nenahrazuje pravidelnou kontrolu tlaku v pneumatikách.