Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Kombinace pneumatik

Co byste měli vědět o kombinaci pneumatik u vašeho automobilu.

Za účelem dosažení optimálních jízdních vlastností společnost Continental doporučuje používat stejné pneumatiky na všech kolech vašeho automobilu. Jinými slovy na všech kolech pneumatiky stejné značky, se stejným dezénem, stejným rozměrem, stejným indexem nosnosti a rychlostním symbolem. Zvláště důležité je, aby rozměr pneumatiky, index nosnosti a rychlostní symbol odpovídaly na všech kolech specifikacím výrobce automobilu. V mnoha zemích tuto povinnost předepisuje zákon. Jízda s automobilem vybaveným nedoporučenou nebo neschválenou kombinací pneumatik různých rozměrů, různé konstrukce a s různými rychlostními indexy může být nebezpečná a v rozporu se zákonem. Dodržujte doporučení vydaná výrobcem automobilu a v případě, že chcete použít pneumatiky, které mají jiný rozměr, konstrukci, index nosnosti a rychlostní symbol, vyhledejte radu vyškoleného odborníka v oblasti pneumatik. 

Jaké výhody přináší rotace pneumatik (změna pozice na vozidle)?

Rotaci pneumatik byste měli provádět pravidelně, abyste dosáhli stejnoměrného opotřebení a prodloužili jejich životnost. Schéma rotace pneumatik a vhodné intervaly rotace najdete v doporučeních výrobce automobilu. Pokud není výrobcem automobilu předepsáno jinak, společnost Continental doporučuje rotaci pneumatik mezi nápravami provádět v pravidelných intervalech. Například když měníte letní pneumatiky za zimní, když s pneumatikami ujedete 5 000 km až 10 000 km nebo dříve, pokud se začne objevovat nerovnoměrné opotřebení běhounu. Pokud se začne objevovat nerovnoměrné opotřebení pneumatik, požádejte pracovníka servisu, aby zkontrolovat a případně opravil jakékoli odchylky ve vyrovnání kol nebo jakýkoli jiný mechanický problém.

Při rotaci byste měli rovněž používat plnohodnotnou rezervní pneumatiku (nikoli pouze dojezdovou) stejného rozměru a konstrukce jako pneumatiky, které jsou v kontaktu se zemí. Při začleňování plnohodnotné rezervní pneumatiky do rotace pneumatik vždy zkontrolujte její tlak.

Husticí tlak nastavte podle doporučení výrobce automobilu pro novou pozici kola (hodnoty tlaku pro přední a zadní nápravu se mohou lišit).

Rotace pneumatik může mít vliv na činnost systému pro monitorování tlaku pneumatik (TPMS). Informace o správných nastaveních nebo opětovné kalibraci systému naleznete v návode k obsluhu vašeho automobilu nebo vám je poskytne kvalifikovaný servisní pracovník.

Mohu na automobil namontovat kombinaci pneumatik různých značek a s různým dezénem?

Na všech kolech vašeho automobilu doporučujeme používat stejné pneumatiky. Je-li s ohledem na dostupnost nebo ekonomické faktory kombinace různých pneumatik nevyhnutelná, pak lze použít pneumatiky jiné značky s jiným dezénem, avšak pouze na jedné nápravě, nikoli na různých nápravách. Rovněž lze kombinovat pneumatiky s různými indexy nosnosti a rychlostními symboly , pokud index nosnosti a rychlostní symbol převyšují minimální hodnoty doporučené výrobcem automobilu (zvýšené zatížení vs. standardní zatížení). V těchto případech by měly být pneumatiky s vyššími hodnotami namontovány na zadní nápravě.

Lze kombinovat pneumatiky s různou hloubkou dezénu?

Jestliže se rozhodnete vyměnit pouze 2 pneumatiky, nové pneumatiky budou mít pravděpodobně větší hloubku dezénu než zbývající dvě. Kombinace pneumatik s různou hloubkou dezénu je obecně přípustná. 

Odvětví výroby pneumatik obecně doporučuje montovat nové pneumatiky na zadní nápravu. 

Lepší přilnavost pneumatik zadní nápravy se doporučuje s ohledem na prevenci možného přetáčivého chování a ztráty stability automobilu na kluzkém povrchu. Někteří výrobci automobilů doporučují montovat nejnovější pneumatiky na kola přední nápravy. Další informace vám poskytne výrobce automobilu nebo odborník v oblasti pneumatik

Výjimka pro schválené obutí z kombinovaných pneumatik.

Některé automobily mohou být již z výroby vybaveny pneumatikami, které mají na přední a zadní nápravě jiný rozměr. V případě těchto schválených obutí z kombinovaných pneumatik, postupujte podle doporučení výrobce automobilu.