Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Obecné zákonné požadavky a montáž použitých pneumatik

Obecné zákonné požadavky

Ve většině Evropských zemí je minimální přípustná hloubka dezénu pro osobní automobily stanovena na 1,6 mm. Ke kontrole hloubky dezénu může spotřebitel využít indikátor opotřebení běhounu, který je umístěn v hlavních drážkách pneumatiky. Jakmile se tento indikátor dostane na stejnou úroveň jako běhoun, zbývající hloubka dezénu činí přibližně 1,6 mm.

S ohledem na výše uvedené však přesto u všech osobních automobilů a lehkých nákladních automobilů, které se účastní silničního provozu, doporučujeme nepoužívat pneumatiky, jejichž hloubka dezénu:

• u letních / vysoce výkonných pneumatik, celoročních pneumatik = 3 mm 

• u zimních pneumatik = 4 mm 

Tato doporučení vycházejí nejen z výsledků našeho testování, ale také ze zkušeností z reálného provozu. Vyplývá z nich, že pokud řidiči vymění pneumatiky ještě předtím, než hloubka dezénu dosáhne povoleného minima 1,6 mm, mohou zachovat jejich výkonnostní vlastnosti (např. přilnavost za mokra). To platí zejména u zimních pneumatik, pro které je v zájmu zachování správných vlastností při jízdě v zimních podmínkách (např. trakce na sněhu) předepsána minimální přípustná hloubka dezénu 4 mm.

Montáž použitých pneumatik

Jakmile je pneumatika namontována na automobilu, který se dostane do provozu, je považována za „použitou“. S nákupem použitých pneumatik, jejichž provozní historie je nejasná nebo zcela neznámá, souvisí celá řada rizik.  Použité pneumatiky mohly být vystaveny nevhodnému provozu a mohou vykazovat poškození, které může způsobit jejich nemožnost užívání.

Ne všechna poškození pneumatiky a ne všechny stavy, které mohou vést k nemožnosti užívání, lze snadno odhalit. Například nevhodnou opravu nebo poškození vnitřní gumy pneumatiky lze zjistit pouze při kontrole vnitřní strany pneumatiky, když je demontována z kola. Kvalifikovaný pracovník pneuservisu by měl použité pneumatiky před montáží zkontrolovat zevnitř i zvenku a měl by posoudit jejich stav. V případě koupě ojetého vozidla, u kterého neznáte historii pneumatik, doporučujeme nechat pneumatiky zkontrolovat v profesionálním pneuservisu, kde v zájmu zachování níže doporučených charakteristik provedou jejich demontáž z kol a zkontrolují také jejich vnitřní strany.

Doporučení: 

NIKDY nekupujte, neprodávejte ani nepoužívejte pneumatiky, které vykazují kterýkoli z následujících znaků:

• Jakékoli průpichy nebo jiné průrazy, bez ohledu na to, zda jsou tato poškození opravena.

• Znaky vnitřní separace, např. separace běhounu nebo pásu (např. boule, výdutě, zvlnění, místní opotřebení běhounu, vibrace, neobvyklý hluk apod.).

• Znaky poškození v důsledku defektu, podhuštění a/nebo přetížení (např. odřená vnitřní guma, delaminace nebo změna barvy; nadměrné opotřebení běhounu v ramenní části apod.)

• JAKÉKOLI poškození vnitřní gumy nebo patky.

• JAKÁKOLI ztráta husticího tlaku a potřeba častého dohušťování.

• Setřený nebo odstraněný DOT kód (identifikační číslo pneumatiky), které se nachází na bočnici pneumatiky.

• Pneumatiky, které jsou podle kódu data starší více než 10 let. Kód data – poslední tři nebo čtyři číslice DOT kódu – udávají číslo týdne a rok výroby pneumatiky. Interval pro výměnu pneumatik doporučovaný výrobci automobilů se může lišit, a to na základě skutečnosti, že výrobce zná konkrétní použití automobilu; společnost Continental doporučuje tyto pokyny respektovat.

• Pneumatiky, které byly předmětem svolávací akce nebo výměnného programu.

• Nedostatečná hloubka dezénu pro další provoz (tzn. téměř sjeté pneumatiky). Pneumatiky s hloubkou dezénu 1,6 mm nebo méně na kterémkoli místě jsou opotřebené.

• Pneumatiky poškozené chemikáliemi, ohněm, nadměrnou teplotou nebo jinak poškozené.

• Pneumatiky označené jako „odpadní“ nebo jinak znehodnocené pro další použití v silničním provozu.

• Pneumatiky, u nichž byl dříve použit těsnící prostředek nebo vyvažovací/výplňový materiál.

• Pneumatiky, které byly pozměněny tak, aby vypadaly jako nové (např. s nově prořezanými / prohloubenými drážkami).

• Pneumatiky, které jsou na bočnici opatřeny nápisem „Not For Highway Use“ (Není určeno pro silniční použití), „NHS“, „For Racing Purposes Only“ (Pouze pro závodní účely), „Agricultural Use Only“ (Pouze pro použití v zemědělství), „SL“ (zemědělská pneumatika s omezeným provozem) nebo jsou jakkoli jinak označeny jako zakázané pro běžné použití na veřejných komunikacích.