Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Další aspekty

Používání větších kol

Používání větších kol představuje jednu z možností, jak může majitel vozidla upravit svůj automobil podle vlastního vkusu tím, že namontuje pneumatiky s menším profilovým číslem na širší ráfky většího průměru. Jestliže hodláte na vůz namontovat větší kola a pneumatiky, měli byste vždy zvážit následující aspekty:

1. Zatížení (index zatížení, nosnosti) – musí být stejné nebo vyšší než u původních pneumatik používaných výrobcem automobilu.

2. Husticí tlak – nikdy nehustěte pneumatiky na nižší tlak, než jaký je doporučený výrobcem první výbavy. Pneumatiky na obou nápravách hustěte na stejný tlak. Podrobnější informace naleznete níže, např. pokud vyměňujete pneumatiky se standardní nosností za pneumatiky se zvýšenou nosností (zesílené).

3. Rychlostní index – musí být stejný nebo vyšší než u původních pneumatik používaných výrobcem automobilu.

4. Valivý obvod – snažte se v maximální možné míře dodržet valivý obvod původních pneumatik první výbavy.

5. Kombinace pneumatiky a ráfku – používejte pouze schválené rozměry pneumatik a šířek ráfků.

6. Prostor mezi pneumatikou a karoserií/podběhem – za všech provozních podmínek zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi pneumatikou a karoserií nebo podběhem.

Vždy je dobré poradit se s odborníkem (výrobce nebo osvědčený prodejce pneumatik)

upsizing

Ventily a vyvažování pneumatik

Zapuštěné ventily je třeba vyměnit při každé výměně pneumatik. Vždy používejte vhodnou čepičku ventilu, abyste zabránili znečištění jeho vnitřní části a následné ztrátě tlaku.

Nemontujte na ventily ani jejich čepičky žádnou dodatečnou zátěž. V případě ventilů s těsnicím pouzdrem je nutné toto pouzdro vyměnit při každé výměně pneumatiky. Vždy se ujistěte, že těleso ventilu je řádně zašroubováno (hodnoty utahovacího momentu: řiďte se doporučením výrobce ventilu) a těsnění je správně stlačeno. Pro rychlosti nad 210 km/h použijte buď kovové (šroubovací) ventily nebo uchycení ventilu, které zajistí, že možná výchylka ventilu nepřesáhne 25°.

Nevyvážená kola způsobují vibrace, které se přenášejí do řízení a vedou k předčasnému opotřebení tlumičů a součástí řízení, rotujících prvků a pneumatik.

Při každé montáži pneumatiky na kolo proto doporučujeme kolo znovu vyvážit, aby bylo možné eliminovat vibrace a předejít předčasnému opotřebení způsobenému nevyvážením kola s namontovanou pneumatikou. 


Ventily pro pneumatiky a ráfky pro osobní automobily

Pro rychlosti nad 210 km/h použijte buď kovové (šroubovací) ventily nebo uchycení ventilu, které zajistí, že možná výchylka ventilu nepřesáhne 25°.