Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

What to know before buying new tires

Nové EU štítky

Co potřebujete vědět o novém štítku EU pro značení pneumatik

Nový štítek EU vstupující v platnost od 1. května 2021

Nový štítek EU vstupující v platnost od 1. května 2021

Všechny pneumatiky prodávané v Evropské unii podléhají povinnému značení pneumatik. Nový systém značení pneumatik v EU – účinný od 1. května 2021 – poskytuje komplexnější informace o vybraných pneumatikách a zahrnuje také pneumatiky pro těžká vozidla. Nabízí objektivní, spolehlivé a porovnatelné informace založené na třech důležitých výkonnostních charakteristikách pneumatiky: valivém odporu – a tedy palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalující se pneumatiky. Dodatečné piktogramy označují vhodnost pneumatiky pro náročné sněhové podmínky (symbol sněhové vločky na horském štítu se třemi vrcholy) a/nebo její přilnavost na zledovatělém povrchu, ačkoli druhé uvedené se týká pouze pneumatik pro osobní automobily.

Nový systém značení se vztahuje na pneumatiky pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla. Další informace o novém nařízení EU pro značení pneumatik naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Porozumění štítku EU a jeho piktogramům pomůže řidičům nebo správcům vozových parků činit informovaná rozhodnutí přispívající ke zvýšení bezpečnosti na silnicích v souvislosti s pneumatikami, snížení emisí CO2 a snížení spotřeby paliva.

Myslete prosím na to, že úspora paliva a bezpečnost na silnicích do značné míry závisí na stavu vozovky a povětrnostních podmínkách, typu vozidla a zejména stylu jízdy.


Jaké informace uvádí štítek EU pro značení pneumatik

Štítek pro značení pneumatik obsahuje snadno srozumitelné piktogramy, které poskytují informace o následujících třech základních aspektech výkonu pneumatiky.

Start

Přilnavost za mokra výrazně ovlivňuje bezpečnost na silnicích

1. Přilnavost za mokra

Dobrá přilnavost na mokré vozovce je klíčová pro bezpečnou jízdu. Hodnocení přilnavosti za mokra uvádí výkon pneumatiky na mokré vozovce, který se dělí do tříd od A až po E. Čím vyšší třída, tím kratší brzdná dráha na mokré vozovce.


Spotřeba paliva

2. Spotřeba paliva

V závislosti na valivém odporu pneumatiky se bude její palivová účinnost pohybovat od třídy A (označující nejvyšší úsporu paliva) až po třídu E. Spotřeba paliva hraje důležitou roli z ekonomického i ekologického hlediska. Je to z toho důvodu, že nízká spotřeba paliva má pozitivní vliv na uhlíkovou stopu automobilů, a zejména pak těžkých vozidel.


Hlučnost – označení ABC nahrazuje zvukové vlny

Hlučnost – označení ABC nahrazuje zvukové vlny


3. Hlučnost

Jedná se o vnější hluk odvalující se pneumatiky měřený v decibelech. Štítek uvádí hlučnost, která se dělí do tříd od A až po C. 


Piktogramy pro náročné sněhové podmínky (symbol sněhové vločky na horském štítu se třemi vrcholy) a přilnavost na zledovatělém povrchu

Další piktogramy pro sníh a led

Kromě standardního štítku jsou – případně – k dispozici také piktogramy týkající se výkonu v náročných sněhových podmínkách (symbol sněhové vločky na horském štítu se třemi vrcholy) a/nebo přilnavosti na zledovatělém povrchu (pouze pneumatiky pro osobní automobily / C1).

Piktogram přilnavosti na sněhu (symbol sněhové vločky na horském štítu se třemi vrcholy) bude uveden u zimních a celoročních pneumatik testovaných za stanovených zimních podmínek, které poskytují požadovaný výkon na silně zasněžených vozovkách.

Piktogram přilnavosti na ledu bude uveden u zimních pneumatik s vynikajícím výkonem na zledovatělém povrchu potvrzeným v rámci stanoveného testu přilnavosti na ledu. Tyto pneumatiky jsou speciálně navrženy pro povrchy vozovek pokryté ledem a uježděným sněhem a měly by se používat pouze ve velmi drsných klimatických podmínkách (např. nízké teploty v severských zemích). Při používání pneumatik s vysokou přilnavostí na ledu v méně náročných klimatických podmínkách (např. mokré vozovky nebo vyšší teploty v zimě) by jejich výkon nemusel být optimální, zejména z hlediska přilnavosti za mokra, řízení a opotřebení.


Jak souvisí valivý odpor se spotřebou paliva?

Během odvalování pneumatik při jízdě po silnici dochází k jejich opakovanému stlačování a roztahování, což vede ke ztrátě energie. Množství ztracené energie koreluje s valivým odporem pneumatiky.

Pneumatiky, které mají nízký valivý odpor, jsou nejhospodárnější. To znamená, že k pohybu vozidla je vyžadováno méně energie – a tím i méně paliva.

Vzhledem k tomu, že pneumatiky se mohou na spotřebě paliva vozidla podílet z 20 až 30 %, lze při výběru nových hospodárných pneumatik snadno ušetřit náklady na palivo.


Tipy pro hospodárnou jízdu

Za účelem dosažení nižší spotřeby paliva a větší bezpečnosti na silnicích dodržujte následující doporučení:

  • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, abyste se ujistili, že je na předepsané úrovni. Nízký tlak negativně ovlivňuje spotřebu paliva a brzdný výkon.
  • Kontrolujte známky nerovnoměrného opotřebení pneumatik, zejména podél okrajů předních pneumatik. Nerovnoměrné opotřebení může zhoršit držení stopy a naznačovat problém se seřízením zavěšení, v jehož důsledku by mohlo dojít ke zvýšení spotřeby paliva a ještě rychlejšímu opotřebovávání pneumatik.
  • Vyhněte se prudkému zrychlování a zpomalování, protože zvyšuje spotřebu paliva a způsobuje opotřebovávání pneumatik.
  • Dodržujte doporučení výrobce týkající se údržby vozidla.
  • Přídavná zátěž zvyšuje spotřebu paliva, proto ve vozidle zbytečně nevozte nepotřebné věci.

Prohlášení ke štítku EU pro značení pneumatik

Společnost Continental vítá zavedení evropského štítku pro značení pneumatik a poskytování lepších informací o pneumatikách spotřebitelům v místě prodeje.

Od svého zavedení v listopadu 2012 zvýšil štítek povědomí spotřebitelů o palivové účinnosti, bezpečnostních vlastnostech a úrovních hluku nových pneumatik.

V rámci jednotlivých tříd se bude rozdíl ve spotřebě paliva na každých 100 ujetých kilometrů lišit přibližně o 0,1 litru a brzdná dráha potřebná k zastavení na mokré vozovce z rychlosti 80 km/h se bude zvyšovat nebo snižovat až o 6 metrů.

Testy pneumatik prováděné motoristickými časopisy však i nadále zůstanou základním zdrojem informací pro řidiče, protože kromě trojice kritérií uvedených na štítku hodnotí až 11 dalších vlastností, které mají vliv na bezpečnost.

Například kritéria výkonu pneumatik důležitá v zimě nejsou na štítku uvedena. Proto spotřebitelům doporučujeme, aby při nákupu zimních pneumatik využívali také alternativní dostupné zdroje informací, jako jsou testy pneumatik, rady od prodejců, materiály výrobců atd.

Další informace o štítku EU pro značení pneumatik naleznete na oficiálních webových stránkách Evropské komise.

Vyhledat pneumatiku

Nejrychlejší cesta k perfektní pneumatice