Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

What to know before buying new tires

EU štítky pneumatik

Vše o EU štítcích pneumatik – co Vám řeknou?

Všechny pneumatiky prodávané v Evropské unii podléhají povinnému značení pneumatik. Štítek EU pro značení pneumatik poskytuje přehledné informace o environmentálních a bezpečnostních charakteristikách pneumatiky na základě tří hlavních kritérií, kterými jsou spotřeba paliva, brzdný výkon na mokré vozovce a hlučnost. Porozumění těmto symbolům na štítku pro značení pneumatik pomůže řidičům učinit důležitá rozhodnutí přispívající ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, omezení znečištění a snížení spotřeby paliva.

Valivý odpor a spotřeba paliva

V důsledku deformace pneumatik během jejich odvalování při jízdě po silnici dochází ke ztrátě energie. Množství ztracené energie koreluje s valivým odporem pneumatiky.

Pneumatiky, které mají nízký valivý odpor, jsou nejhospodárnější. To znamená, že k pohybu vozidla je vyžadováno méně energie – a tím i méně paliva.

Vzhledem k tomu, že pneumatiky se mohou na spotřebě paliva vozidla podílet z 20 až 30 %, lze při výběru nových hospodárných pneumatik snadno ušetřit náklady na palivo.

Jaké informace uvádí štítek EU pro značení pneumatik

Štítek pro značení pneumatik obsahuje snadno srozumitelné piktogramy, které poskytují informace o následujících třech základních aspektech výkonu pneumatiky.

1. Přilnavost za mokra

Dobrá přilnavost za mokra je z hlediska bezpečnosti jízdy velmi důležitá. Hodnocení přilnavosti za mokra uvádí výkon pneumatiky na mokré vozovce, který se dělí do tříd od A po G (ačkoli třídy D a G se v současné době nepoužívají). Obecně platí, že štítek EU předpokládá rychlost 80 km/h. Při brzdění z této rychlosti se pneumatika třídy A zastaví na mokré vozovce po 28 metrech. Oproti tomu pneumatika třídy F vyžaduje k zastavení 46,5 metru, což představuje rozdíl více než 18 metrů. Z hlediska bezpečnosti má tedy smysl vybrat si pneumatiku vyšší třídy.

2. Spotřeba paliva

V závislosti na valivém odporu pneumatiky se bude její palivová účinnost pohybovat od třídy A (označující nejlepší hospodárnost spotřeby paliva) až po třídu G (nejhorší hospodárnost spotřeby paliva). V rámci jednotlivých tříd se spotřeba paliva zvyšuje přibližně o 0,1 litru na každých 100 ujetých kilometrů.

New content item

3. Hlučnost

Hlučnost je vnější hluk odvalující se pneumatiky měřený v decibelech. Počet černých zvukových vln na štítku uvádí hlučnost pneumatiky. Jedna zvuková vlna znamená, že pneumatika má nejnižší hlučnost pohybující se mezi 67 a 71 dB. Nejvyšší úroveň představují tři zvukové vlny vyjadřující hodnotu hlučnosti mezi 72 a 76 dB.

Jak velký je to rozdíl?

Při výběru hospodárných pneumatik lze snížit náklady na palivo. Například přechodem z pneumatik třídy G na pneumatiky třídy A můžete snížit spotřebu paliva až o 9 procent.

Představme si, že vaše vozidlo má spotřebu paliva 8 litrů na 100 km a s jednou sadou nových pneumatik najedete 65 000 km. Použití pneumatik třídy A znamená úsporu až 440 litrů paliva během jejich životnosti. Pokud je cena paliva 1,50 € za litr, můžete za celou dobu životnosti pneumatik ušetřit až 660 €.

Je důležité mít na paměti, že dodatečné náklady na nákup hospodárných pneumatik mohou být bohatě vyváženy úsporami nákladů na palivo, a tedy dosažením celkových úspor v průběhu času.

Tipy pro hospodárnou jízdu

Skutečná spotřeba paliva a bezpečnost na silnicích výrazně závisí na chování řidiče. Především je třeba dbát následujících doporučení:

  • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, abyste se ujistili, že je na předepsané úrovni. Nízký tlak negativně ovlivňuje spotřebu paliva a brzdný výkon.
  • Kontrolujte známky nerovnoměrného opotřebení pneumatik, zejména podél okrajů předních pneumatik. Nerovnoměrné opotřebení může zhoršit držení stopy a naznačovat problém se seřízením zavěšení, v jehož důsledku by mohlo dojít ke zvýšení spotřeby paliva a ještě rychlejšímu opotřebovávání pneumatik.
  • Vyhněte se prudkému zrychlování a zpomalování, protože zvyšuje spotřebu paliva a způsobuje opotřebovávání pneumatik.
  • Dodržujte doporučení výrobce týkající se údržby vozidla.
  • Přídavná zátěž zvyšuje spotřebu paliva, proto ve vozidle zbytečně nevozte nepotřebné věci.

Prohlášení ke štítku EU pro značení pneumatik

Společnost Continental vítá zavedení evropského štítku pro značení pneumatik a poskytování lepších informací o pneumatikách spotřebitelům v místě prodeje.

Od svého zavedení v listopadu 2012 zvýšil štítek povědomí spotřebitelů o palivové účinnosti, bezpečnostních vlastnostech a úrovních hluku nových pneumatik.

V rámci jednotlivých tříd se bude rozdíl ve spotřebě paliva na každých 100 ujetých kilometrů lišit přibližně o 0,1 litru a brzdná dráha potřebná k zastavení na mokré vozovce z rychlosti 80 km/h se bude zvyšovat nebo snižovat až o 6 metrů.

Testy pneumatik prováděné motoristickými časopisy však i nadále zůstanou základním zdrojem informací pro řidiče, protože kromě trojice kritérií uvedených na štítku hodnotí až 11 dalších vlastností, které mají vliv na bezpečnost.

Například kritéria výkonu pneumatik důležitá v zimě nejsou na štítku uvedena. Proto spotřebitelům doporučujeme, aby při nákupu zimních pneumatik využívali také alternativní dostupné zdroje informací, jako jsou testy pneumatik, rady od prodejců, materiály výrobců atd.

Další informace o štítku EU pro značení pneumatik naleznete na oficiálních webových stránkách Evropské komise.

Vyhledat pneumatiku

Nejrychlejší cesta k perfektní pneumatice
Související témata