Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Blog

Parkování v kopci – mýty a rizika pro Vaše pneumatiky

23/05/2016

Parkování ve svahu je pro část řidičů specifické v tom, že svůj vůz parkuje s vytočenými pneumatikami. Jak nás učili v autoškole, při podélném parkování ve svahu by pneumatiky měly být vytočeny do strany tak, aby se vůz v případě samovolného pohybu zastavil o patník (směr vytočení pneumatik tak ovlivňuje to, jestli máte patník po pravé či levé straně od vozu).

Proti tomuto chování určitě nelze nic namítnout. Ovšem, v praxi dochází k tomu, že řidiči vytočí pneumatiky a vůz poté nechají, aby se pneumatikami zastavil o patník. Zde už však dochází k situaci, kdy jsou pneumatiky vystavovány nadměrnému tlaku, což může zkrátit jejich životnost, v extrémním případě je rovnou nezvratně poškodit. Toto platí jak v situaci, kdy o patník zastavujete vytočené pneumatiky (tj. parkujete podél patníku), tak v situaci kdy o patník zastavujete nevytočené pneumatiky (tj. parkujete kolmo k patníku).

Z výše uvedeného textu je zřejmé, jaký je správný způsob „zajištění“ vozu při parkování ve svahu…

  • svůj vůz zaparkujte s dostatečným odstupem u krajnice
  • vytočte pneumatiky podle toho, na které straně se nachází patník
  • až v případě samovolného pohybu nechte pneumatiky opřít se o patník

Výše uvedené doporučení platí bez rozdílu toho, jaký typ pneumatiky používáte a jak vysoký je patník. V okamžiku, kdy budete chtít s vozem odjet, mírně natočte pneumatiky  zpět, abyste je v případě drobného couvnutí neopřeli o patník.