Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Blog

Každých 10 km/h zvyšuje „reakční“ vzdálenost o metry

01/12/2016

Každých 10 km/h zvyšuje „reakční“ vzdálenost o metry a samotnou brzdnou dráhu o 7 – 17 metrů

Brzdnou dráhou pro účely tohoto příspěvku nazývejme vzdálenost, kterou řidič urazí v časovém úseku od vzniku události, např. prudké brzdění v předu jedoucího vozidla, do doby reakce na tuto událost a vzdálenost, jež vozidlo potřebuje k zastavení.

Pokud jde o „reakční dobu“, každých 10 km/h ji prodlužuje o cca 4 metry. Zatímco při rychlosti 50 km/h je řidič schopen adekvátně reagovat na 21 metrech, u rychlosti 90 km/h je to 38 metrů.

Dále, každých 10 km/h rychlosti na mokré vozovce, či vozovce pokryté břečkou, prodlužuje brzdnou dráhu osobního automobilu cca 1,3x, tj. při rychlosti 50 km/h činí brzdná dráha na mokré vozovce cca 20 metrů, u rychlosti 60 km/h je to již 29 metrů, brzdná dráha při rychlosti 90 km/h je již 65 metrů. Ovšem, k těmto hodnotám musíme připočítat tzv. „reakční vzdálenost“, kterou jsme zmínili v odstavci výše.