Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Blog

Použitím bezpečnostních pásů se můžete vyhnout řadě nepříjemností

05/09/2017

Přesto, že ze zákona má povinnost připoutat se každý, kdo se účastní jízdy automobilem, najdou se stále takoví, kteří toto pravidlo vědomě porušují. Vymlouvají se na to, že jedou jen kousek, že je zapínání a odepínání pásů zdržuje, že se dřív lidé taky nepoutali a podobně. Jenomže pokud se nepřipoutá byť jen jeden člověk z posádky vozu, riskuje tím život nejen svůj, ale i svých spolucestujících. Hned si řekneme, proč je pro bezpečnost tolik důležité, aby lidé jezdili vždy připoutaní.

1. Použití pásu jednotlivce rapidně zvyšuje bezpečnost celé posádky

Někteří lidé si myslí, že když se nepřipoutají, ohrožují pouze sebe a nikdo jim tedy nemůže nic vyčítat. To je ale velký omyl. V momentě silného nárazu se při nehodě z nepřipoutaného člověka (ale i z volně položené a nezajištěné věci) stane neskutečně rychlý a silný předmět, který dovede velmi vážně poranit, v mnoha případech i usmrtit ostatní, byť připoutané osoby.

2. Absence pásů při nehodě zvyšuje riziko úmrtí

Smrtelné nehody si nevybírají pouze řidiče na dlouhých trasách, takže je důležité poutat se opravdu vždy, a to i když člověk jede jen kousek. Většina smrtelných nehod se podle statistik NHTSA dokonce stává do vzdálenosti 40 km od výchozího bodu řidiče. Také je nutné poutat se nejen vpředu, ale i vzadu. Dle statistiky BESIPu z roku 2009 vyplývá, že ve více než 70 % případů, kdy umřel vlivem dopravní nehody člověk sedící na zadním sedadle, se tak stalo proto, že dotyčný nebyl připoután.

3. Použití pásů není nebezpečné

Mezi lidmi často panují předsudky, že když se připoutají, v případě nehody pak uhoří. Tento mýtus pochází pravděpodobně z akčních filmů, kde při každém nárazu auto začne okamžitě hořet a za okamžik vybuchne. Jenomže reálně začne po běžné nehodě auto hořet pouze v půl procentu případů, jelikož je dnes při výrobě aut kladen velký důraz na to, aby nedocházelo k úniku hořlavých látek. Z toho plyne, že je daleko pravděpodobnější smrt z následku nárazu způsobeného absencí pásu než smrt uhořením.

4. Airbagy nejsou náhradou pásů

Pokud si říkáte, že stejnou službu, jako pás, poskytne airbag, takže je zbytečné mít obojí, není to pravda. Airbag pouze zmírňuje náraz, který člověk utrpí v případě, že se při bouračce dostane na správné místo. Na to se však dostane pouze tehdy, když je připoután. Pokud není, jeho tělo je obvykle neřízeně vymrštěno úplně jinam, než kam by se dostalo v případě použití pásů. Airbag dokonce může tělu více ublížit než pomoci, pokud jej zasáhne v nesprávném místě. Použití bezpečnostního pásu je tedy pro správné fungování airbagu nutné.