Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Blog

Změna pravidel tvorby záchranářské uličky!

01/10/2018

Do situace, kdy je na víceproudé silnici potřeba uvolnit místo pro vozidla IZS (= policie, hasiči, záchranka), se člověk může dostat poměrně často. Od prvního října je ale nutné zapomenout na zažitá pravidla, na která jste při tvoření tzv. záchranářské uličky byli zvyklí. Ta byla totiž změněna. Důvodem je sladění pravidel s ostatními evropskými státy.

Vědět, jak udělat prostor pro záchranářské automobily, je velice důležité. Pokud by totiž každý řidič začal uhýbat na jinou stranu, vznikne veliký chaos a průjezd záchranného vozu bude zpomalen. Takové zdržení může mít fatální následky.

Jaká jsou tedy nová pravidla pro průjezd IZS na víceproudé silnici?

Tzv. záchranářskou uličku mají řidiči nově povinnost vytvořit mezi levým jízdním pruhem a všemi ostatními. Ulička musí být široká alespoň 3 metry.

Jako pomůcku pro zapamatování je možné použít vlastní pravou ruku. Palec představuje jeden levý pruh, ostatní prsty představují další pruhy. Mezera mezi palcem a ukazováčkem pak může představovat tzv. záchrannou uličku.

Uličku je potřeba tvořit již při příjezdu do kolony a udržovat dostatečnou vzdálenost mezi vozem vaším a tím, který stojí před ním.

Co když místo pro IZS neuděláte?

Pokud řidič neumožní plynulý průjezd vozidel IZS, především je pravděpodobné, že znemožní včasný příjezd záchranářů na místo určení, což může mít velmi tragické následky.

Pokud by někomu tento důvod nestačil, jsou zde i sankce finanční. Za neoprávněné použití záchranářské uličky hrozí pokuta 2 500 Kč, za zpomalení nebo omezení probíhající záchranné akce jsou sankce ještě mnohem vyšší.