Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image

Continental testuje pneumatiky na dynamickém simulátoru jízdy

15/04/2021
Dynamic driving simulator_Continental_1

Kabina v životní velikosti přispívá k působivému zážitku z jízdy a umožňuje zkušebním jezdcům chovat se a reagovat stejně jako ve skutečném vozidle.

  • Simulátor zefektivňuje vývoj pneumatik pro trh první výbavy
  • Profesionální zkušební jezdci budou v budoucnu virtuálně simulovat reálné jízdní situac
  • Digitální vývoj pneumatik znamená přibližně o 100 000 méně najetých testovacích kilometrů ročně
  • Dr. Boris Mergell, vedoucí divize výzkumu a vývoje pneumatik: „Nový simulátor představuje spojení nejmodernějších technologií s rozsáhlými zkušenostmi našich profesionálních zkušebních jezdců.“

Společnost Continental investuje do nejmodernějšího dynamického simulátoru jízdy, který má pomoci zajistit vývoj jejích prémiových pneumatik pro trh první výbavy efektivnějším, trvalejším a přesnějším způsobem v souladu s budoucími požadavky zákazníků. Špičkové zařízení od výrobce Ansible Motion bude uvedeno do provozu v polovině roku 2022 v největším evropském středisku společnosti Continental pro testování pneumatik s názvem Contidrom, jež se nachází v obci Wietze poblíž Hannoveru. Jedná se o simulátor typu DIL (Driver-in-the-Loop), který vypočítává přesné parametry jízdní dynamiky pneumatik a také příslušného testovacího vozidla. Díky své vysoké mobilitě je simulátor schopen poskytovat profesionálním zkušebním jezdcům společnosti Continental subjektivní dojmy z jízdy podobně jako v případě testů pneumatik na zkušební dráze. Zkušební jezdci mohou zkoumat vlastnosti nově vyvinutých pneumatik v rámci nejrůznějších virtuálních testovacích scénářů a jízdních situací.

„Vývoj a testování prémiových pneumatik je velmi složitý a časově náročný proces. Použitím nového dynamického simulátoru jízdy dokážeme tento vývojový proces v budoucnu ještě více zefektivnit,“ říká Dr. Boris Mergell, vedoucí divize výzkumu a vývoje pneumatik. „Chceme aktivně formovat virtuální proces vývoje v automobilovém průmyslu i v oblasti pneumatik. Nový simulátor představuje spojení nejmodernějších technologií s rozsáhlými zkušenostmi našich profesionálních zkušebních jezdců. Společnost Continental je jedním z průkopníků v používání této inovativní hybridní testovací technologie,“ dodává.

Start

The simulator's high agility and motion space of four-by-five meters guarantees realistic driving experiences.

Dynamic driving simulator_Continental_2

Díky vysoké agilitě simulátoru lze pneumatiky testovat za všech jízdních situací a na celé řadě různých povrchů.

Udržitelný rozvoj: úspora v podobě přibližně 100 000 testovacích kilometrů a 10 000 testovacích pneumatik

Nový simulátor jízdy přináší značné výhody pro vývoj pneumatik – a tedy i pro zákazníky společnosti Continental. Přesunutí stěžejních kroků v rámci vývoje a souvisejících testovacích postupů do virtuálního světa znamená úsporu času, nákladů a cenných zdrojů v reálném světě. Například logistické úsilí, které je nutné vynaložit na fyzické testování pneumatik, lze výrazně snížit, protože důležité parametry je možné zjistit na simulátoru. A to díky skutečnosti, že do simulátoru jsou nahrána data o konkrétním modelu automobilu, pro nějž je nová pneumatika vyvíjena. Tato data jsou navíc doplněna o další údaje společnosti Continental týkající se pryžové směsi, architektury pneumatiky a profilu dezénu.

Každý testovací cyklus dokončený na simulátoru jízdy namísto skutečných silnic znamená potřebu menšího počtu testovacích pneumatik, které je nutné vyrobit. Investice do nové testovací technologie tedy rovněž podporuje rozsáhlé úsilí společnosti Continental v oblasti udržitelnosti. Cílem společnosti je mimo jiné stát se do roku 2030 nejprogresivnějším výrobcem pneumatik z hlediska environmentálních a společensky odpovědných obchodních postupů. Za účelem dosažení tohoto cíle společnost Continental významně investuje do inovativních technologií a procesů v rámci celého hodnotového řetězce. Nový simulátor jízdy přispívá ke splnění výše uvedeného cíle konkrétními měřitelnými hodnotami: „Pokud budou naši zkušební jezdci v budoucnu více sedět v kokpitu simulátoru a méně za volantem automobilu, bude možné každý rok najet zhruba o 100 000 kilometrů méně na silnicích nebo zkušebních drahách,“ vysvětluje Dr. Holger Lange, který je ve společnosti Continental vedoucím divize vývoje pneumatik pro osobní automobily určených pro trh první výbavy. „Kromě toho také ušetříme přibližně 10 000 testovacích pneumatik ročně,“ dodává. Finální optimalizace pneumatik za účelem dosažení nejlepších vlastností v rámci reálných jízdních situací až dosud vždy vyžadovala výrobu velkého počtu testovacích pneumatik. Díky simulátoru je však cílem v budoucnu vyrábět podstatně méně těchto prototypů.

Dynamic driving simulator_Continental_3

Dynamický simulátor jízdy poskytuje zkušebním jezdcům subjektivní dojmy z jízdy podobně jako na zkušební dráze.

Simulátor nabízí široké možnosti testování

Zkušební jezdec testuje na simulátoru konkrétní model pneumatiky pro konkrétní model automobilu. V případě jakýchkoli anomálií je možné všechny parametry kdykoli digitálně upravit. To znamená, že nové modely pneumatik lze předvídatelným způsobem testovat v rámci všech možných oblastí použití či jízdních situací a na celé řadě různých povrchů, což přináší spolehlivé výsledky již v rané fázi procesu vývoje. Testování lze využít pro všechny varianty automobilů a pohonů, pro osobní automobily i nákladní automobily nebo pro automobily s elektrickým, hybridním i spalovacím motorem. Společnost Continental navíc intenzivně zkoumá možné využití udržitelných materiálů při výrobě pneumatik. A pomocí tohoto způsobu může důkladně testovat a dále optimalizovat dokonce i nové varianty materiálů ještě před samotnou výrobou první testovací pneumatiky.

Společnost Continental si zvolila nejnovější simulační technologii Delta S3 od společnosti Ansible Motion. Díky většímu prostoru o rozměru čtyři krát pět metrů, na němž se může simulátor pohybovat, vyššímu rozlišení a schopnosti přesně hodnotit pneumatiky ve virtuálním světě umožní simulátor Delta S3 inženýrům ze společnosti Continental simulovat akceleraci po delší dobu. Výsledkem je například realističtější manévrování při změně jízdního pruhu, projíždění prudkými či táhlými zatáčkami a jízda na různých površích.

Společnost Continental je průkopníkem inovativních metod testování pneumatik

Společnost Continental je již dlouhou dobu jednou z předních společností, které používají inovativní technologie testování pneumatik. Již od roku 2012 je ve středisku Contidrom v provozu vůbec první plně automatický interiérový brzdný analyzátor (AIBA; Automated Indoor Braking Analyzer). A nachází se mimochodem v těsné blízkosti nového simulátoru jízdy, který bude rovněž součástí střediska Contidrom. Kromě toho je společnost od roku 2018 také průkopníkem v oblasti testování pneumatik pomocí autonomních testovacích vozidel na své vlastní zkušební dráze v americkém státě Texas.

Kontakt
New content item
Magda Nagy

Marketing Communication CZ/SK 

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
76502, Otrokovice
Česká republika

+420 577 513 289