Produkty pro speciální vozidla

ContiPressureCheck™

Nízký tlak zkracuje životnost.

 • Na příkladu vidíte, jaký vliv má na pneumatiku její používání v podhuštěném stavu.
 • U rozměru 18.00-33 má podhuštění o 10 % oproti doporučenému tlaku za následek zkrácení životnosti o 8 %.
 • Cena za podhuštění = Cena pneumatiky × 8 %.
 • To znamená, že využijete pouze 92 % z celkové životnosti pneumatiky.
 • V důsledku toho budete mít výrazně vyšší náklady na pneumatiky, nehledě na výdaje za montáž a servis.
New content item

Právě v takových případech představuje náš nový systém ContiPressureCheck™ účinné řešení. Zajišťuje nepřetržitou kontrolu tlaku ve všech pneumatikách – i během jízdy.


Produkt a jeho součásti

ContiPressureCheck™ je systém přímého měření instalovaný uvnitř pneumatiky. Pokud tlak v pneumatice poklesne, může být pneumatika při odvalování vystavena většímu napětí, které je příčinou zahřívání. To pak může vést k poškození pneumatiky nebo dokonce defektu. Systém ContiPressureCheck™ využívá senzor uvnitř pneumatiky k nepřetržitému monitorování tlaku a teploty, čímž předchází zmíněným nepříjemnostem.

ContiPressureCheck™ okamžitě detekuje veškeré změny tlaku či teploty. Senzor uvnitř pneumatiky bezdrátově odesílá data do centrálního přijímače (centrální řídicí jednotky; CCU), který tato data zpracovává, ukládá výstrahy a odesílá je přímo na displej v kabině řidiče. Řidič tak může okamžitě přijmout nápravná opatření a vyhnout se poruše.


Technologie spočívá v detailech: senzor ContiPressureCheck™

Systém ContiPressureCheck™ integruje senzory a systém pro komunikaci a zpracování do jediného modulu, který se nachází uvnitř gumového kontejneru přilepeného na vnitřní gumu pneumatiky. Výhodou tohoto systému oproti senzorům umístěným vně pneumatiky je, že není náchylný k chybám měření vznikajícím v důsledku zahřívání brzd.

Systém ContiPressureCheck™ je rychlý, robustní, spolehlivý a snadno se instaluje. Jedná se o cenově dostupné řešení pro automatické měření tlaku v pneumatikách – investice do něj se vám vrátí hned v okamžiku, kdy vám pomůže poprvé předejít poškození pneumatiky. A to nepočítáme další náklady jako například pokuty za zpoždění, poškození dobré pověsti, ztrátu zakázek či ušlý zisk. Nejhorší, co se vám může stát, je nemít systém ContiPressureCheck™ ve své výbavě.

Senzor v gumovém kontejneru
New content item
 • Senzor s bezdrátovým vysílačem integrovaný v pneumatice – samostatné kódování pro každé kolo.
Přijímač / centrální řídicí jednotka (CCU)
New content item
 • Přijímá a vyhodnocuje signály ze senzorů v pneumatikách
 • Generuje výstrahy a posílá je k zobrazení – až 24 pneumatik namontovaných až na 6 nápravách
Přídavný přijímač
New content item
 • Integrovaná anténa a přijímač pro případ, že:
 • vozidlo má nápravy vzdálené více než 6 metrů
 • vozidlo má více než 3 nápravy
 • návěs je odpojený
Hand-held Tool
New content item
 • Prvotní konfigurace celého systému
 • Bezdrátová komunikace se senzory v pneumatikách
 • Synchronizace senzorů v pneumatikách s polohou každého kola
 • Kabelová komunikace s CCU

Další informace

Displej v kabině řidiče
New content item
 • Displej v kabině řidiče zobrazuje stav pneumatiky a informuje o 7 různých typech výstrah, přičemž současně udává polohu pneumatiky

Aplikace na míru

Systém ContiPressureCheck™ je vysoce kompatibilní a všestranný.

 • Je možné ho nainstalovat do řady typů automobilů
 • Díky bezdrátové technologii* jej lze použít u vozidel a návěsů prakticky libovolné velikosti
 • Funguje s pneumatikami všech výrobců s husticím tlakem od 1,8 baru do 11,9 baru

Vaše výhody

Přesnost dat

Systém ContiPressureCheck™ využívá senzory uvnitř pneumatiky, které řidiči poskytují informace v reálném čase a ve srovnání s podobnými systémy zajišťují větší přesnost dat. Nedochází k chybám měření v důsledku vnějších vlivů.

Vyšší produktivita

Systém ContiPressureCheck™ snižuje riziko prostojů a pravděpodobnost poruch. Tím se zlepší využití vozidla a optimalizuje správa vozového parku.

Cenová výhodnost

Systém ContiPressureCheck™ sníží výdaje za palivo, prodlouží životnost pneumatik a sníží náklady na výměnu.

Všestrannost

Systém ContiPressureCheck™ lze použít prakticky u libovolného typu montáže a lze ho nainstalovat na různé typy automobilů s maximálním počtem 24 pneumatik – bez ohledu na velikost vozidla.

Bezpečnost

S automatizovaným systémem monitorování tlaku v pneumatikách už vaši pracovníci nebudou muset měřit tlak ručně. Díky snížení počtu poruch se minimalizuje také riziko nehod.

Spolehlivost

Systém ContiPressureCheck™ pomáhá předcházet poruchám v důsledku poškození pneumatik, čímž pomáhá eliminovat prostoje a zvýšit dostupnost vozidel a produktivitu.

Ekologická šetrnost

Při používání pneumatik nahuštěných na správný tlak snížíte spotřebu paliva, opotřebení pneumatik i emise CO2 – a tím prospějete životnímu prostředí.

Transparentnost

Nepřetržité monitorování teploty a tlaku v pneumatikách pomáhá předcházet nežádoucímu poklesu tlaku.