Produkty pro speciální vozidla

intelligent Tires

Doporučení k provozu superelastických kol

Zde představujeme základní pravidla pro ochranu superelastických kol v každodenním provozu.


Pravidlo číslo 1: Dostatečná doba pro ochlazení

Nechte vychladnout kola, kdykoliv je to možné - ideálně po dobu celé jedné směny (minimálně 7 až 8 hodin). 

1

Pravidlo číslo 2: Opakovaně nepřetěžovat

Zejména u vysokozdvižných vozíků se rozlišuje přetížení na přední nápravě a na řídící nápravě. Vozík bez nákladu může mít tendence přetěžovat zadní nápravu vlivem protizávaží. 

2 (1)

Pravidlo číslo 3: Adekvátní dojezdová vzdálenost 

Průmyslová superelastická kola jsou vyrobena pro provoz s nákladem i bez nákladu. Nevyrovnaný poměr těchto podmínek může mít negativní vliv na životnost.

Příklad: Superelastické kolo je určeno pro nájezd cca 2000 m v nezatíženém nebo zatíženém stavu. Jakmile je tato vzdálenost překročena, například pokud jede vozík 2300 m k vyložení kamionu, může dojít k přehřátí kola (obzvláště v nezatíženém stavu).  Vozidlo tedy může být přetíženo i v nezatíženém stavu díky nadměrně dlouhým jízdám bez nákladu. 

3 (1)

Pravidlo číslo 4: Adekvátní rychlost

Superelastická kola jsou určena pro maximální rychlost 25 km/h. V drsných podmínkách, jako jsou nezpevněné povrchy nebo kolejnice, by měl řidič odpovídajícím způsobem snížit rychlost. V opačném případě bude zbytečně zatěžovat jak kola, tak celé vozidlo. 

4 (1)