Produkty pro speciální vozidla

Stage image V.ply technology

Ports and Terminals

Řešení pneumatik pro přístavy

Pro každý pohyb, který uděláte

Ještě lepší díky odbornosti

Aby bylo možné čelit nárokům dnešního světa, pohyby musí být zkombinovány. Zkuste si představit přístavní terminál z ptačí perspektivy. Vše by tu mělo fungovat koordinovaně, každá hlava, ruka a každý stroj by měly usilovat o dosažení společného cíle. Pokud toto pro váš přístavní terminál neplatí, pak vám Přístavní řešení Continental nabízejí úžasnou příležitost zvýšit provozní efektivitu a výkonnost.

Chytré technologie společnosti Continental analyzují každý pohyb a registrují potřeby, slabá místa a drobné změny v teplotě a tlaku pneumatiky. To nám umožňuje zkombinovat informace, jejichž stáří je pouhých pár sekund, s našimi bohatými, několik let sbíranými zkušenostmi z mnoha přístavů a terminálů.

Právě to je tím nejdůležitějším pro naše doporučení a poradenství. Pomáháme vám přijímat zásadní rozhodnutí o tom, která pneumatika z našeho širokého portfolia radiálních pneumatik, pneumatik V.ply a celogumových pneumatik se pro vás hodí nejvíce – to je volba, která závisí na komplexních faktorech, jež berou v potaz jak vozidla, tak jim přidělené úkoly. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici kompletní sortiment pneumatik, vždy můžeme navrhnout takovou, která bude nejlépe vyhovovat vašim individuálním požadavkům. Přitom zohledníme vaše specifické obchodní cíle, jako je zaměření na životnost pneumatiky, její účinnost a mnoho dalšího.

Důvěřujte desítkám let zkušeností společnosti Continental s výrobou pneumatik, které jsou efektivní, rychlé, udržitelné, spolehlivé a které vám vydrží dlouho. Těžte z našich poradenských služeb a vyčerpávajícího portfolia pneumatik a zasaďte se o to, aby s pneumatikami, které nenechají váš tým na holičkách, vše ve vašem terminálu fungovalo jako na drátkách.

Přístavní vozidla v provozu

Automaticky řízené vozidlo (Automated Guided Vehicle, AGV)
Automated Guided Vehicle (AGV)
Technická data:

  Priority:

- rychlost: ca. 22 km/h  - nízký valivý odpor
- délka: ca. 15 m- životnost (km výkon)


Požadavky vozidla

Automaticky řízená vozidla, která jsou známa spíše pod zkratkou AGV, jsou jakýmsi symbolem neutuchající automatizace procesů v přístavech.

Vozidla AGV jezdí ve středních rychlostech a při mírném poloměru zatáčení, díky čemuž by se mohlo zdát, že nároky na pneumatiky u nich použité jsou poměrně nízké. Přesto tu jsou negativní faktory, které je třeba vzít v potaz, aby se zabránilo selhání pneumatiky, jež by mohlo narušit celý pracovní proces a způsobit ohromné náklady.

Hlavní roli hraje průběžné technické zdokonalování. Snaha o dosažení nižších emisí přispívá k využívání vozidel AGV poháněných elektřinou, což ale v důsledku znamená, že hmotnost baterií zvyšuje celkovou hmotnost vozidla a tím pádem i namáhání pneumatik.
Valivý odpor pneumatik má významný vliv na spotřebu energie a tedy na nepřerušovanou provozní dobu vozidla, stejně jako na vyžadovaný počet vozidel.

V neposlední řadě hraje roli i to, že zde chybí lidský element. Na rozdíl od vozidla řízeného člověkem se AGV nedokáže vyhnout cizím předmětům a to může v důsledku vést k poškození pneumatiky.


Řešení společnosti Continental

Pneumatika StraddleMaster Radial od značky Continental pro použití při nakládání a převážení se ideálně hodí pro jakékoliv automaticky řízené vozidlo. Každé AGV vozidlo osazené pneumatikami StraddleMaster Radial je díky jejich výrazně nižšímu valivému odporu lépe uzpůsobeno k tomu, aby zvládalo každodenní podmínky, v nichž pracuje.

Prázdný kontejnerový manipulátor
Empty Container Handler
Technická data: Priority:
- rychlost: až do 26 km/h - stabilita
- výška zvednutého ramena: 15 - 17 m - životnost (km výkon)
- kapacita pro skládání: 5 - 8 na výšku


Požadavky vozidla

Nevypadá to, že by prázdné kontejnerové manipulátory byly vystaveny nějakému velkému namáhání. Hmotnost, kterou převážejí, je omezená, takže proč by měly mít špičkové pneumatiky? Ovšem ta náročnost spočívá v jejich výšce, tedy přesněji ve výšce ramene, s nímž operují. Z důvodu jejich konstrukce musí prázdné kontejnerové manipulátory zvládat extrémně vysoký zdvih jejich nakládacího vybavení. To znamená, že vozí těžké hmotnosti na svých samostatných nápravách, a to i když nevezou žádný náklad. Výmoly a nerovný povrch navíc mohou způsobit, že se vozidlo nakloní, obzvláště pokud jede vyšší rychlostí nebo projíždí zatáčkou.

Tato relativní nestabilita vozidla, obzvláště pak během nakládání, kdy vozidlo ostře zatáčí a náklad je zvednut do maximální výšky, znamená obrovské potenciální riziko nehody.

Pneumatiky jsou však namáhány i za zdánlivě běžných podmínek. Dvojité přední pneumatiky k tomu všemu navíc ještě trpí tím, že často dochází k dotyku jejich k sobě obrácených vnitřních bočnic. Výsledkem toho je zvýšené opotřebení nebo v extrémních případech náhlé selhání pneumatiky s potenciálně fatálními následky. Zadní pneumatiky jsou ale pod ještě větší zátěží. Důvod je prostý. Když vozidlo nepřeváží žádný náklad, obrovské protizávaží stále vystavuje zadní pneumatiky zátěži. A účinek opotřebení pneumatiky zesiluje skutečnost, že tato vozidla jezdí vyššími rychlostmi.

Aby byl zaručen plynulý a hladký provoz kontejnerového manipulátoru při využití jeho plného potenciálu, potřebuje pneumatiky s výjimečnou maximální nosností, špičkovou schopností tlumit rázy a mimořádnou ovladatelností.Řešení společnosti Continental

Model ContainerMaster+ nabízí absolutně pevné bočnice, zvýšenou ochranu proti poškození a delší životnost. K vyšší bezpečnosti, lepšímu jízdnímu výkonu a v neposlední řadě také nižší spotřebě paliva přispívá méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor, pomalejší stárnutí a nižší míra opotřebení.


Masivní pneumatika DockMaster+ bez jakéhokoliv běhounu je ideální pro stohovače nebo vozidla používaná při omezených rychlostech nebo pouze příležitostně. Jde o perfektní volbu pro středně rychlé stohovače kontejnerů, když je prioritou výjimečně dlouhá životnost, robustnost a odolnost proti proražení.

Těžký vysokozdvižný vozík
Heavy Forklift
Technická data:Priority:
- maximální nosnost: až do 18 t- stabilita
- výška zdvyhu: ca. 5 m- ovladatelnost
- táre: 33 - 46 t


Požadavky vozidla

Vzhledem ke své speciální konstrukci přepravují těžké vysokozdvižné vozíky obrovské zátěže na jedné nápravě. Výmoly a nerovný povrch navíc mohou způsobit, že se vozidlo nakloní, obzvláště při přepravě těžkých břemen ve vysoké rychlosti nebo při průjezdu ostrými zatáčkami. V závislosti na břemenu a jeho rozměrech může vozidlo ztratit stabilitu a ve zvýšené míře se vystavit riziku nehody i ve zdánlivě běžných podmínkách.

Existují i další faktory, které mohou mít negativní dopad na životnost pneumatiky. Dvojité přední pneumatiky k tomu všemu navíc ještě trpí tím, že jsou více namáhány častým stykem jejich k sobě obrácených vnitřních bočnic. Výsledkem toho je zvýšené opotřebení nebo v extrémních případech náhlé selhání pneumatiky s potenciálně fatálními následky. Je možná překvapením, že zadní pneumatiky jsou ale pod ještě větší zátěží. Důvod je prostý. Když vozidlo nepřeváží žádný náklad, hmotnost obrovského protizávaží stále vystavuje zadní pneumatiky zátěži. A přesně v této situaci vozidla jezdí vyššími rychlostmi, než je obvyklé.

Aby byl zaručen plynulý a hladký provoz těžkého vysokozdvižného vozíku při využití jeho plného potenciálu, potřebuje především pneumatiky s výjimečnou maximální nosností, špičkovou schopností tlumit rázy a mimořádnou ovladatelností.


Řešení společnosti Continental

Podmínky v přístavech se liší, a proto společnost Continental nabízí rovnou dva zcela odlišné typy pneumatik, které uspokojí potřeby každého zákazníka. Oba typy jsou navrženy přesně tak, aby vyhovovaly potřebám odolných vysokozdvižných vozíků, jejich operátorům a prostředí, v němž působí. 

Pneumatiky pro zvedání a stohování (Pick & Stack) - V.ply (<60 km / denně)

Model ContainerMaster+ nabízí absolutně pevné bočnice, zvýšenou ochranu proti poškození a delší životnost. K vyšší bezpečnosti, lepšímu jízdnímu výkonu a v neposlední řadě také nižší spotřebě paliva přispívá méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor, pomalejší stárnutí a nižší míra opotřebení.

Masivní pneumatika DockMaster+ bez jakéhokoliv běhounu je ideální pro vozidla používaná při omezených rychlostech nebo pouze příležitostně. Jde o perfektní volbu pro středně rychlá vozidla, když je prioritou výjimečně dlouhá životnost, odolnost proti proražení.

Pneumatiky pro naložení a přepravu nákladu (Load & Carry) - Radiální (>60 km/den)
Naše nová pneumatika ContainerMaster Radial se směsí běhounu vyvinutou tak, aby snižovala nárůst teploty, je modelem určeným pro naložení břemene a jeho přepravu na větší vzdálenosti, tedy pro situace, kdy vozidlo za den potenciálně najede více než 60 km. Pneumatika je vybavena integrovaným snímačem.

Model ContiRT20, jenž je vhodný pro těžké vysokozdvižné vozíky přepravující objemné náklady v oblasti průmyslu, je skvělým řešením obutí. Inovativní směs běhounu, jenž má vysokou odolnost vůči opotřebení a popraskání, zaručuje vysoký kilometrový výkon a dlouhodobou odolnost.

Mobilní přístavní jeřáb
Mobile Harbor Crane
Technická data:          Priority:
- celková výška: 20 - 40 m         - maximální nosnost
- rádius: 30 - 60 m

         - vysoká odolnost

- celková hmotnost: až

do 500 - 600 t

         - životnost

            (až do 8- 10 let)

- kapacita pro skládání: > 200 t


Požadavky vozidla

Na rozdíl od ostatního vybavení přístavů nezatěžuje přístavní jeřáb při manipulaci s břemeny své pneumatiky. Jakmile se však přesouvá na jiné místo, selhání pneumatiky může narušit celý postup prací a způsobit nesmírné náklady.

Třebaže doba použití jeřábu, rychlost při jeho přemisťování i vzdálenost, kterou jeřáb urazí, jsou zanedbatelné, není neobvyklé, že jeho pneumatiky se nikdy nedočkají předpokládaného konce své životnosti. Důvody pro to tkví ve dvou vysoce destruktivních faktorech.

Obrovská čistá hmotnost mobilního přístavního jeřábu znamená, že na jeho pneumatiky působí stejně ohromné síly. Mobilní přístavní jeřáby se často pohybují v přímce, což znamená, že opotřebení pneumatik zvyšuje nerovný povrch, koleje a obrubníky.

Dalším negativním faktorem je pak UV záření. Vzhledem k tomu, že mobilní přístavní jeřáby se nepohybují neustále, jejich pneumatiky mohou být za ty dny a týdny stání vystaveny UV záření, jež na ně má destruktivní dopad. Dramaticky urychluje proces stárnutí gumy a vede k viditelným prasklinám na povrchu pneumatiky.


Řešení společnosti Continental

Nová řada pneumatik Continental CraneMaster využívá nové technologie V.ply, která má kořeny v technologii výroby závodních pneumatik. Každý mobilní přístavní jeřáb osazený pneumatikami CraneMaster je lépe uzpůsoben k tomu, aby zvládal každodenní nároky kladené podmínkami, v nichž působí. 


Nová pneumatika Continental CraneMaster se vyznačuje mimořádně robustní konstrukcí zaručující nižší valivý odpor a delší životnost. Co se tlumení týče, tato konstrukce umožňuje pneumatice CraneMaster spolehnout se nejen a stlačený vzduch, ale také na svoji mimořádně robustní konstrukci. 

Stohovač kontejnerů
Reach Stacker
Technická data:Priority:
- rychlost: až do 25 km/m- stabilita
- výška zdvihu: > 12 m- agilita
- tára : 70 - 80 t 
- kapacita pro skladování: 3 - 5 na výšku

 


Požadavky vozidla

Stohovače kontejnerů musí dokonale zvládat několik úkolů zároveň: kromě toho, že musí umět naskládat až šest kontejnerů na sebe, musí se vyznačovat agilním pohybem jako kompaktní osobní automobil a stabilitou tanku.

Stohovač kontejnerů je vystaven obrovské zátěži na samostatnou nápravu. Výmoly a nerovný povrch mohou navíc způsobit naklonění vozidla, a to obzvláště při přepravě těžkých břemen ve vysoké rychlosti nebo při průjezdu ostrými zatáčkami. Užitečné zatížení často bývá vyšší, než jaké se skutečně udává. Pokud má stohovač kontejnerů co do činění právě s takovým kontejnerem, může ztratit stabilitu, což zvyšuje riziko nehody.

Dvojité přední pneumatiky k tomu všemu navíc ještě trpí tím, že jsou více namáhány častým stykem jejich k sobě obrácených vnitřních bočnic. Výsledkem toho je zvýšené opotřebení nebo v extrémních případech náhlé selhání pneumatiky s potenciálně fatálními následky. Je možná překvapením, že zadní pneumatiky jsou ale pod ještě větší zátěží. Důvod je prostý. Když vozidlo nepřeváží žádný náklad, hmotnost obrovského protizávaží stále vystavuje zadní pneumatiky zátěži. A přesně v této situaci vozidla jezdí vyššími rychlostmi, než je obvyklé.

Aby byl zaručen plynulý a hladký provoz stohovače kontejnerů při využití jeho plného potenciálu, potřebuje pneumatiky s výjimečnou maximální nosností, špičkovou schopností tlumit rázy a mimořádnou ovladatelností.

 


Řešení společnosti Continental

Podmínky v přístavech se liší, a proto společnost Continental nabízí rovnou dva zcela odlišné typy pneumatik, které uspokojí potřeby každého zákazníka. Oba typy jsou navrženy přesně tak, aby vyhovovaly potřebám odolných vysokozdvižných vozíků, jejich operátorům a prostředí, v němž působí. 


Pneumatiky pro zvedání a stohování (Pick & Stack) - V.ply (<60 km / denně)

Model ContainerMaster+ nabízí absolutně pevné bočnice, zvýšenou ochranu proti poškození a delší životnost. K vyšší bezpečnosti, lepšímu jízdnímu výkonu a v neposlední řadě také nižší spotřebě paliva přispívá méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor, pomalejší stárnutí a nižší míra opotřebení.

Masivní pneumatika DockMaster+ bez jakéhokoliv běhounu je ideální pro vozidla používaná při omezených rychlostech nebo pouze příležitostně. Jde o perfektní volbu pro středně rychlá vozidla, když je prioritou výjimečně dlouhá životnost, odolnost proti proražení.


Pneumatiky pro naložení a přepravu nákladu (Load & Carry) - Radiální (> 60 km/den)

Naše nová pneumatika ContainerMaster Radial se směsí běhounu vyvinutou tak, aby snižovala nárůst teploty, je modelem určeným pro naložení břemene a jeho přepravu na větší vzdálenosti, tedy pro situace, kdy vozidlo za den potenciálně najede více než 60 km. Pneumatika je vybavena integrovaným snímačem.

Model ContiRT20, jenž je vhodný pro těžké vysokozdvižné vozíky přepravující objemné náklady v oblasti průmyslu, je skvělým řešením obutí. Inovativní směs běhounu, jenž má vysokou odolnost vůči opotřebení a popraskání, zaručuje vysoký kilometrový výkon a dlouhodobou odolnost.

Pojízdný sloupový jeřáb
Rubber Tired Gantry Crane with CraneMaster
Technická data:Priority:
- kapacita pro skládání: 7 - 8 na výšku-  maximální nosnost
- rozsah jeřábu: 5 - 8 kontejnerů- řízení na místě
- bezpečné provozní zatížení: ca. 40 t


Požadavky vozidla

Obrovské hmotnosti, které přístavní jeřáby musí přepravovat, mají dvojí původ: zaprvé hmotnost nákladu, a zadruhé hmotnost samotného jeřábu. A třebaže jeřáby jezdí na vskutku skromnou vzdálenost a jedou nízkou rychlostí, není neobvyklé, že jejich pneumatiky se vůbec nedočkají předpokládaného konce své životnosti. Důvody, proč se tak děje, nemusí být patrné na první pohled, neboť pneumatiky dojdou skutečného využití jen skutečně vzácně. Existují přesto určité vysoce destruktivní faktory, které ovlivňují životnost specificky pneumatik používaných u přístavních jeřábů.

V první řadě je to otáčení na místě při zatížení a v extrémním devadesátistupňovém úhlu. Ve srovnání s ostatními vozidly se sloupový jeřáb na gumových pneumatikách nepohybuje, když se otáčejí jeho kola – to je faktor, jenž na pneumatiky klade obrovskou zátěž.

V druhé řadě – a vcelku ironicky – je to příliš malé využití. Neustálý tlak na tutéž oblast v pneumatikách vede ke zploštění určitých míst. A jakmile se deformovaná kostra začne pohybovat, opotřebení se zvyšuje exponenciálně.

Třetím faktorem je vystavení UV záření. Na rozdíl od pneumatik vozidel, která jsou v neustálém pohybu, mohou být pneumatiky sloupových jeřábů s gumovými pneumatikami celé dny a týdny vystaveny škodlivému UV záření. To dramaticky urychluje proces stárnutí gumy a vede k viditelným prasklinám na povrchu pneumatiky..


Řešení společnosti Continental

Nová řada pneumatik Continental CraneMaster využívá nové technologie V.ply, která má kořeny v technologii výroby závodních pneumatik. Sloupový přístavní jeřáb s gumovými pneumatikami osazený pneumatikami CraneMaster je lépe uzpůsoben k tomu, aby zvládal každodenní nároky kladené podmínkami, v nichž působí. 


Nový model Continental CraneMaster se vyznačuje mimořádně robustní konstrukcí zaručující nižší valivý odpor a delší životnost. Co se tlumení týče, tato konstrukce umožňuje pneumatice CraneMaster spolehnout se nejen a stlačený vzduch, ale také na svoji mimořádně robustní konstrukci.

Portálový / Kyvadlový zvedák
Straddle Carrier on Continental StraddleMaster Radial
Technická data:Priority:
- rychlost: až do 30 km/h- stabilita
- výška: 12 - 15.5 m- celková bezpečnost
- tára: 70 t- životnost (kilometrový výkon)
- kapacita pro skládání: 3 - 4 na výšku, 50 t


Požadavky vozidla

Portálové zvedáky jsou dokonalými výkonnými dříči. Bezpečně kombinují výšku, hmotnost, rychlost a manévrovatelnost v terminálech. A přesně tyto důležité vlastnosti a extrémní provozní nároky jsou příčinou vysokého opotřebení jejich pneumatik a jejich častého poškození.

Všichni provozovatelé portálových zvedáků vědí, že při ostrém brzdění hrozí nebezpečí, že se vozidlo při pohybu začne kymácet a houpat. Tak vzniká trhavý pohyb, jenž způsobuje, že jednotlivé pneumatiky ztrácejí kontakt s povrchem, po němž mají jet, a vozidlo začne dělat nekontrolovatelné pohyby. Nastane-li tato situace, řidič má problém udržet portálový zvedák pod kontrolou.
Pokud dojde na nejhorší, náklad se začne otáčet a vozidlo se může převrátit – a to může mít potenciálně fatální důsledky jak na člověka, který je ovládá, tak na vozidlo samotné.


Řešení společnosti Continental

Naše řada pneumatik StraddleMaster Radial, s nimiž je možné urazit dlouhé vzdálenosti, je navržen tak, aby zohledňoval hlavní tři faktory: odolnost, stabilitu a přesnost řízení.

Terminálový traktor
Terminal Tractor
Technická data:Priority:
- rychlost: až do 40 km/h- nízký valivý odpor
- provozní hmotnost: až 15t- životnost (kilometrový výkon)


 

Požadavky vozidla

Terminálové traktory toho najezdí nejvíce ze všech vozidel, které se v přístavech používají. To znamená, že pneumatiky terminálových traktorů musí častěji zrychlovat, brzdit a zatáčet, než je tomu u pneumatik na jakémkoliv jiném vozidle pracujícím v přístavech. Rovněž musí jezdit v prostředí, které zrychluje opotřebení a přispívá k rychlejšímu selhání pneumatiky. Nerovné plochy s různorodými a občas vysoce abrazivními povrchy, výmoly, hrboly a cizí předměty, to vše zvyšuje opotřebení pneumatiky i pravděpodobnost jejího selhání.

Není tedy divu, že konce své předpokládané životnosti se „dožije“ jen zlomek všech pneumatik používaných u terminálových traktorů. Prostředí však není vždy tím, co předčasně vyřadí pneumatiku z provozu. Vzhledem k tomu, že obrovské množství pneumatik jednoduše není určeno k provozu na terminálových traktorech, občas jde prostě o nesprávnou pneumatiku na nesprávném místě. 


Řešení společnosti Continental

Nejlepší pneumatika je ta, která je přímo navržena tak, aby splňovala nároky a potřeby svého provozovatele a prostředí, v němž bude užívána. Právě to je důvodem, proč společnost Continental nabízí rovnou tři zcela odlišné typy pneumatik, aby vyšla vstříc potřebám každého zákazníka.


Model TerminalMaster je vysoce výkonnou radiální pneumatikou určenou pro skutečně náročné použití. Konstrukce využívající zesílené patky se stará o to, že přemisťování těžkých nákladů je teď snadná práce. Příčná žebra ve tvaru S prokážou své výtečné vlastnosti v každém počasí a nabídnou výjimečnou přilnavost. Konstrukce uzavřených žeber zase zajistí mimořádně tichou jízdu. K tomu navíc je tu nízkootěrová směs běhounu, která přináší výjimečný kilometrový výkon.


Pneumatika Continental Terminal Transport je skutečný univerzál: Nabízí nízkou spotřebu paliva, výtečnou přilnavost a trakci na mokru, vynikající jízdní pohodlí a rovnoměrné opotřebení. A to vše za rozumnou cenu. 


Model ContiRV20 je masivní radiální pneumatikou pro použití v těch nejnáročnějších podmínkách. Její vysoce odolná směs běhounu a uzavřená konstrukce ramena jsou zárukou výjimečné životnosti.

Terminálový přívěs
Terminal Trailer
Technická data:Priority:
- maximální nosnost: až do 40t            - odolnost vůči proražení a poškození
- délka: 12 - 14 m- nízký valivý odpor
- tára: ca. 9 t- životnost (kilometrový výkon)


Požadavky vozidla

Tato pneumatika nemusí přenášet síly činné při zatáčení, ani nemusí přenášet hnací sílu. Jediné, co musí, je odvalovat se. Požadavky na pneumatiku použitou u terminálových přívěsů nemusí být nějak pozoruhodně vysoké, přesto však platí, že pokud u naloženého přívěsu dojde k selhání pneumatiky, důsledky mohou být dosti závažné.

Terminálové přívěsy musí fungovat v prostředí, kde dochází ke zrychlenému opotřebení pneumatik a jejich selhání zapříčiněném nerovnostmi na plochách, které mají občas vysoce abrazivní povrch. Také se tu mohou vyskytovat výmoly a hrboly. A to nemluvě o cizích předmětech, které odlétnou od pneumatik terminálových nákladních automobilů jedoucích před přívěsem.

Prostředí přístavů však není vždy tím, co předčasně vyřadí z provozu pneumatiku osazenou na terminálovém přívěsu. Vzhledem k tomu, že značné množství pneumatik jednoduše není navrženo k tomu, aby se používaly na terminálových přívěsech, jde často jen o nesprávnou pneumatiku na nesprávném místě. A právě to způsobí, že selže výrazně dříve, než je její předpokládaná životnost.


Řešení společnosti Continental

Podmínky v přístavech se liší, a proto společnost Continental nabízí rovnou dva zcela odlišné typy pneumatik, které uspokojí potřeby každého zákazníka. Oba typy jsou navrženy přesně tak, aby vyhovovaly potřebám odolných vysokozdvižných vozíků, jejich operátorům a prostředí, v němž působí. 


Model TerminalMaster je vysoce výkonnou radiální pneumatikou určenou pro skutečně náročné použití. Konstrukce využívající zesílené patky se stará o to, že přemisťování těžkých nákladů je teď snadná práce. Příčná žebra ve tvaru S prokážou své výtečné vlastnosti v každém počasí a nabídnou výjimečnou přilnavost. Konstrukce uzavřených žeber zase zajistí mimořádně tichou jízdu. K tomu navíc je tu nízkootěrová směs běhounu, která přináší výjimečný kilometrový výkon.


Pneumatika Continental Terminal Transport je skutečný univerzál: Nabízí nízkou spotřebu paliva, výtečnou přilnavost a trakci na mokru, vynikající jízdní pohodlí a rovnoměrné opotřebení. A to vše za rozumnou cenu.


Model ContiRV20 je masivní radiální pneumatikou pro použití v těch nejnáročnějších podmínkách. Její vysoce odolná směs běhounu a uzavřená konstrukce ramena jsou zárukou výjimečné životnosti. 


Celogumové pneumatiky – pro vyšší zatížení a bezúdržbovost

Model Continental Trailer představuje celogumovou pneumatiku bez běhounu, jež nabídne špičkový handling. Její celogumové provedení odstraňuje potřebu pneumatiku hustit a styčný povrch prostý běhounu zabraňuje zubovitému opotřebení, které způsobuje vibrace. 


Model SC20+ je díky nové směsi robustnější a nabízí vyšší odolnost vůči proříznutí. Obě pneumatiky, jež jsou bezúdržbové (není možné je prorazit a není zapotřebí u nich kontrolovat tlak), mají výjimečnou odolnost vůči poškození a proříznutí.


Model SC18 (pro Severní Ameriku a Asii) nabízí nízký valivý odpor a nízkou spotřebu paliva. Jde o dokonalou pneumatiku pro tvrdé nasazení v podmínkách, kde není pevný povrch. Pneumatika je chráněna proti poškození ostrými předměty.

Pneumatiky pro nákladní automobily

Chcete-li zjistit více o pneumatikách Continental pro nákladní automobily, klikněte zde

Pneumatiky pro osobní automobily

Aby byly vaše informace o našem produktovém portfoliu kompletní, zde zjistíte více o našich pneumatikách Continental pro osobní automobily

5 velkých trendů pro budoucnost přístavů a terminálů

Velikost
5S Port - Scale

Kontejnerové lodě jsou stále větší a větší a přístavy musí zpracovat stále větší náklady. Rozrůstají se i mnohé přístavní terminály, zatímco jiné se musí nějak vypořádat s vyšší rychlostí zpracování na stejně omezeném prostoru, jaký měly k dispozici dříve. Naše masivní, dokonale uzpůsobené a vhodné pneumatiky snesou větší opotřebení i větší zátěž.

Rychlost
5S Port - Speed

Aby přístavy zůstávaly stále konkurenceschopné, musí se v nich zboží otáčet rychleji než kdy dříve. Naše pneumatiky odvedou skvělý výkon i v případě, že právě čas je tím nejdůležitějším.

Bezpečnost
5S Port - Safety

Lidé pracující v přístavech jsou vystaveni menšímu nebezpečí, pokud jsou zde provozovaná vozidla stabilní. Právě proto jsou naše pneumatiky konstruovány tak, aby přinášely stabilitu, pevnost a výkonnost.

Udržitelnost
5S Port - Sustainability

Přístavní vozidla způsobují dosti značné procento emisí – emisí, které mohou snížit efektivní pneumatiky. Naše digitální řešení a poradenský servis optimalizují efektivitu v reálném čase. A naše směs Port Plus Compound, vyznačující se nižším opotřebením, zajistí delší životnost pneumatiky a udržitelnější využití zdrojů.

Chytrost
5S Port - Smartness

Díky existenci internetu věcí (Internet of Things, IoT) představují vzájemně propojené přístavní terminály konkurenční výhodu ve všech výše uvedených faktorech. Chytrá konektivita je nedílnou součástí našich pneumatik pro použití v přístavech a umožňuje sběr dat a jejich analýzu v reálném čase.