Produkty pro speciální vozidla

Pneumatiky pro přístavy

Produktová řada Terminal

Společnost Continental je předním dodavatelem brzdových systémů, přístrojů, elektroniky vozidel a řešení infotainmentu i systémů a komponent pro pohonné jednotky a podvozky, pneumatik a technických elastomerů. Přispívá ke zvýšení bezpečnosti jízdy a k ochraně globálního životního prostředí.

Continental taktéž dodává diagonální, radiální a plnogumová kola. Na rozdíl od téměř všech našich konkurentů můžeme díky tomu nabízet pneumatiky, které přesně odpovídají potřebám a požadavkům zákazníků.

V prostředí přístavu jsou pneumatiky v ohrožení. Musí krom velké váhy vozidel unést i těžký náklad. Povrch terminálu vykazuje „hot spot“ místa, kde zanechalo stopy neustálé brzdění, zrychlování a zatáčení. Je nutné se vypořádat s trhlinami, vyježděnými kolejemi a výmoly. Právě z toho důvodu jsme pod hlavičkou společnosti Continental připravili balíček Portpackage.
Hned po palivu jsou pneumatiky druhým největším výdajem na údržbu terminálu.

V současné době vznikají na celém světě další a další terminály, zatímco stávající přístavy se povětšinou rozrůstají. Continental Portpackage je zakázkové portfolio speciálních pneumatik, které pomohou udržet vozidla v provozu.

Nedělejte kompromisy.

Přístavní vozidla v provozu

Automaticky řízené vozilo
AGV Harbor
Technické údaje:

  Priority:

- rychlost: cca. 22 km/h  - nízký valivý odpor
- délka: cca. 15 m- životnost (mth výkon)


Požadavky na vozidlo

Automaticky řízená vozidla, jinak též známá pod zkratkou AGV, jsou příznačná pro neustálý proces automatizace v přístavech.

Automaticky řízená vozidla se používají při nízkých rychlostech a v mírných zatáčkách. Nároky vozidel AGV na pneumatiky jsou tak zdánlivě nízké. Existují zde však negativní faktory, které je nutno vzít v potaz, aby nedošlo k jejich poškození, které může narušit celý pracovní proces a způsobit zvýšené náklady.

Neustálý technický vývoj zde hraje zásadní roli. Snaha dosáhnout nižších emisí přispívá k tomu, že se využívají vozidla AGV na elektrický pohon. Akumulátory však zvyšují celkovou hmotnost vozidla a tím zvyšují namáhání pneumatik.

Valivý odpor pneumatik má zásadní vliv na spotřebu energie, která je určující s ohledem na provozní dobu, po kterou lze vozidlo bez přerušení provozovat, i na potřebný počet vozidel.

Nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že zde chybí lidský faktor. Na rozdíl od vozidel řízených člověkem, AGV se nedokáže vyhnout cizím předmětům, což může vést k poškození pneumatiky.


Řešení společnosti Continental

Pneumatika  CraneMaster využívá inovativní technologii V.ply. Zajišťuje výrazně nižší valivý odpor a vozidlo AGV osazené těmito pneumatikami díky ní daleko lépe zvládá každodenní náročné provozní podmínky.

Kontejnerový manipulátor
empty_container_handler_495_280-data
Technické údaje: Priority:
- rychlost: až 26 km/h - stabilita
- výška vytaženého ramene: 15 - 17 m - životnost (mth výkon)
- stohovací kapacita: 5 - 8 na výškuPožadavky na vozidlo

Kontejnerové manipulátory nevypadají, že by byly vystaveny přílišnému namáhání. Břemena, s nimiž manipulují, mají omezenou hmotnost. Proč by mělo být nutné manipulátory osazovat špičkovými pneumatikami? Problém spočívá ve výšce, tedy přesněji v rameni, se kterým pracují. Z důvodu své konstrukce se kontejnerové manipulátory musí vypořádat s mimořádně vysokým dosahem jejich nakládacího zařízení. To znamená, že na svých samostatných nápravách nesou obrovskou zátěž, a to i v případě, že jsou prázdné. Výmoly a nerovný povrch navíc mohou způsobit, že se vozidlo nakloní, obzvláště ve vyšší rychlosti nebo při zatáčení. 

Relativní nestabilita vozidla, především při nakládání, kdy vozidlo ostře zatáčí a náklad je zvedán do maximální výšky, představuje obrovské riziko potenciální nehody.

Pneumatiky jsou však vystaveny zátěži i ve zdánlivě běžných podmínkách. Vzájemný kontakt vnitřních bočnic předních pneumatik ve dvojmontáži je vystavuje dalšímu namáhání. To vede k většímu opotřebení a v extrémních případech k náhlému selhání pneumatiky s možnými následky. Zadní pneumatiky jsou ale zatíženy ještě více. Důvod je docela prostý: závaží působící jako protiváha je vystavuje námaze, i když vozidlo nepracuje. Opotřebení pneumatik pak ještě dále zvyšuje skutečnost, že tato vozidla jezdí vyšší rychlostí.

Aby bylo možné zaručit bezproblémový provoz při plném využití potenciálu, vyžaduje kontejnerový manipulátor pneumatiky, které nabízejí výjimečnou nosnost, špičkové tlumení a skvělou manévrovatelnost.


Řešení společnosti Continental

ContainerMaster+ nabízí silné bočnice, vyšší ochranu proti poškození a delší životnost. Méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor a nižší opotřebení přispívá k vyšší bezpečnosti, lepším jízdním výkonům i k nižší spotřebě paliva.

 

DockMaster+ je hladká pneumatika bez jakéhokoli dezénu. Je ideální pro kontejnerové překladače či vozidla, která se používají při omezených rychlostech nebo jen příležitostně. Jde o vynikající volbu pro kontejnerové překladače s požadavkem na výjimečnou životnost, robustnost a odolnost proti poškození. 

Čelní těžkotonážní vysokozdvižný vozík
heavy_forklift_495_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- nosnost: až 18 t- stabilita
- výška zdvihu: cca. 5 m- manévrovatelnost
- čistá hmotnost: 33 - 46 t


Požadavky na vozidlo

Vzhledem ke své speciální konstrukci manipulují těžké vysokozdvižné vozíky s velkými zátěžemi na jedné nápravě. Výmoly a nerovný povrch mohou způsobit naklonění vozidla, zejména při přepravě těžkých nákladů při vysoké rychlosti nebo při manévrování v ostrých zatáčkách. V závislosti na přepravovaném nákladu a jeho rozměrech může vozidlo ztratit stabilitu a riziko nehody se tak zvyšuje i ve zdánlivě běžných situacích.

Existují však i další faktory, které mohou negativně ovlivnit životnost pneumatiky. Vzájemný kontakt vnitřních bočnic předních pneumatik ve dvojmontáži je vystavuje dalšímu namáhání. To vede k většímu opotřebení a v extrémních případech k náhlému selhání pneumatiky s možnými následky. Zadní pneumatiky jsou však vystaveny ještě větší zátěži. Důvod je docela prostý: závaží působící jako protiváha je vystavuje námaze, i když vozidlo nepracuje. A právě v těchto případech jezdí tato vozidla rychleji, než je běžné.

Aby bylo možné zaručit bezproblémový provoz při plném využití potenciálu, vyžaduje těžkotonážní vysokozdvižný vozík pneumatiky nabízející výjimečnou nosnost, špičkové tlumení a skvělou manévrovatelnost.


Řešení společnosti Continental

Vzhledem k tomu, že podmínky se v jednotlivých přístavech značně liší, společnost Continental nabízí dva zcela odlišné typy pneumatik, které vyhoví potřebám každého zákazníka. Oba typy jsou zkonstruovány pro speciální účely, tedy tak, aby splnily nároky kladené vysokozdvižným vozíkem, jeho řidičem a pracovním prostředím. 


ContainerMaster+ nabízí silné bočnice, vyšší ochranu proti poškození a delší životnost. Méně vnitřního pohybu, nižší valivý odpor a nižší opotřebení přispívá k vyšší bezpečnosti, lepším jízdním výkonům i k nižší spotřebě paliva.


DockMaster+ je hladká pneumatika bez jakéhokoli dezénu. Je ideální pro kontejnerové překladače či vozidla, která se používají při omezených rychlostech nebo jen příležitostně. Jde o vynikající volbu pro kontejnerové překladače s požadavkem na výjimečnou životnost, robustnost a odolnost proti poškození. 

Mobilní přístavní jeřáb
mobile_harbor_crane_495_280_uv-data
Technické údaje:          Priorities:
- celková výška: 20 - 40 m         - nosnost
- dosah: 30 - 60 m

         - vysoká odolnost

- celková hmotnost: až 500 - 600 t

         - životnost

            (zhruba 8- 10 let)

- stohovací kapacita: > 200 t


Požadavky na vozidlo

Na rozdíl od jiných přístavních zařízení mobilní přístavní jeřáby při manipulaci s břemeny nezatěžují pneumatiky. Ovšem dojde-li při přesunování jeřábu na jiné místo k defektu pneumatiky, může být narušen celý pracovní proces – to může znamenat obrovské náklady.

Přestože četnost použití, rychlost přesunu a vzdálenost bývají zanedbatelné, není výjimkou, že pneumatiky mobilních přístavních jeřábů nikdy nedosáhnou konce své předpokládané životnosti. Důvodem jsou dva vysoce destruktivní faktory.

Mobilní přístavní jeřáb je sám o sobě extrémně těžký, což znamená obrovské zatížení pneumatik. Tyto jeřáby se často přesunují takovým způsobem, aby nemusely zatáčet – s tím souvisí vyšší opotřebení způsobené nerovným povrchem, kolejnicemi či obrubníky.

Dalším negativním faktorem je UV záření. Vzhledem k tomu, že mobilní přístavní jeřáby se nepohybují neustále, pneumatiky v průběhu dní a týdnů může poškozovat ultrafialové záření. Tento druh záření výrazně urychluje stárnutí gumy a vede k viditelným prasklinám na povrchu pneumatik. 


Řešení společnosti Continental

Řada pneumatik Continental CraneMaster využívá inovativní technologii V.ply, která má svůj původ v technologiích užívaných u závodních pneumatik. Mobilní přístavní jeřáb osazený pneumatikami CraneMaster podstatně lépe snáší každodenní zátěž v náročném provozním prostředí. 


Continental CraneMaster se vyznačuje výjimečně robustní konstrukcí, která zajišťuje nižší valivý odpor a delší životnost. Díky tomuto provedení využívá pneumatika CraneMaster při tlumení nejen stlačený vzduch, ale také svou konstrukci. 

Kontejnerový překladač
reachstacker_495_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- rychlost: až 25 km/m- stabilita
- výška zdvihu: > 12 m- ovladatelnost
- čistá hmotnost: 70 - 80 t 
- stohovací kapacita: 3 - 5 na výšku

 

Požadavky na vozidlo

Při nakládání šesti kontejnerů na výšku musí kontejnerový překladač dokonale zvládnout vše najednou: jeho ovladatelnost musí být stejně dobrá jako u kompaktního automobilu, ale přitom musí být stabilní a odolný jako tank.

Kontejnerový překladač na jedné nápravě přepravuje velice těžká břemena. Výmoly a nerovný povrch mohou způsobit naklonění vozidla, zejména při přepravě těžkých nákladů při vysoké rychlosti nebo při manévrování v ostrých zatáčkách. Hmotnost nákladu bývá často vyšší než povolená. Při manipulaci s takovým kontejnerem se může stát, že kontejnerový překladač ztratí stabilitu, což zvyšuje riziko nehody.

Vzájemný kontakt vnitřních bočnic předních pneumatik ve dvojmontáži je vystavuje dalšímu namáhání. To vede k většímu opotřebení a v extrémních případech k náhlému selhání pneumatiky s možnými následky. Zadní pneumatiky jsou však vystaveny ještě větší zátěži. Důvod je docela prostý: závaží působící jako protiváha je vystavuje námaze, i když vozidlo nepracuje. A právě v těchto případech jezdí tato vozidla rychleji, než je běžné.

Aby bylo možné zaručit bezproblémový provoz při plném využití potenciálu, vyžaduje kontejnerový překladač pneumatiky, které nabízejí výjimečnou nosnost, špičkové tlumení a skvělou manévrovatelnost.


Řešení od společnosti Continental

Vzhledem k tomu, že podmínky se v jednotlivých přístavech značně liší, společnost Continental nabízí dva zcela odlišné typy pneumatik, které vyhoví potřebám každého zákazníka. Oba typy jsou zkonstruovány pro své specifické použití tak, aby splnily nároky kladené kontejnerovým překladačem, jeho řidičem a pracovním prostředím. 


ContainerMaster+ nabízí silné bočnice, vyšší ochranu proti poškození a delší životnost. Méně vnitřního pohybu, menší valivý odpor, pomalejší stárnutí a nižší opotřebení, to vše přispívá k vyšší bezpečnosti, lepším jízdním výkonům i k nižší spotřebě paliva. 


DockMaster+ je hladká pneumatika bez jakéhokoli dezénu, která je ideální pro kontejnerové překladače či vozidla, jež se používají při omezených rychlostech nebo pouze příležitostně. Jde o dokonalou volbu pro středně rychlé kontejnerové překladače, u kterých je prioritou výjimečná životnost, robustnost a odolnost proti defektu.

Portálový jeřáb osazený pneumatikami
rubber_tired_gantry_crane_495_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- stohovací kapacita: 7 - 8 na výšku- nosnost
- rozsah: 5 - 8 kontejnerů- zatáčení na místě
- bezpečné pracovní zatížení: cca. 40 t
Požadavky na vozidlo

Extrémní zátěže, které přístavní jeřáby musí přepravovat, jsou dány dvěma faktory: zaprvé jde o hmotnost nákladu, zadruhé pak o čistou hmotnost samotného jeřábu. Ačkoliv tyto jeřáby zpravidla jezdí jen na krátkou vzdálenost a při nízkých rychlostech, není neobvyklé, že pneumatiky, jimiž jsou osazeny často nedosáhnou konce své předpokládané životnosti. Důvody této skutečnosti často nebývají ihned zřejmé, neboť pneumatiky se u těchto vozidel využívají opravdu jen zřídka. Působí tu nicméně několik destruktivních faktorů, které výrazně ovlivňují životnost pneumatik určených pro přístavní jeřáby.

V prvé řadě je to otáčení na místě, pod zátěží a v extrémním úhlu 90°. V porovnání s ostatními vozidly se portálové jeřáby osazené pryžovými pneumatikami nepohybují, ačkoliv se jejich kola otáčejí, což je faktor, který značnou měrou přispívá k již tak vysokému zatížení pneumatik.

Druhým faktorem je – poněkud ironicky – právě ona malá četnost využití. Neustálé zatížení jedné a téže plochy pneumatiky vede k jejímu zploštění. Jakmile se pak zdeformovaná kostra dá do pohybu, opotřebení roste exponenciálně.

Třetím faktorem ovlivňujícím životnost je vystavení pneumatik UV záření. Na rozdíl od pneumatik vozidel, která jsou neustále v pohybu, pneumatiky portálového jeřábu mohou být celé dny a týdny vystaveny ultrafialovému záření. Tento druh záření výrazně urychluje stárnutí gumy a vede k viditelným prasklinám na povrchu pneumatik.


Řešení od firmy Continental

Řada pneumatik Continental CraneMaster využívá inovativní technologii V.ply, která má svůj původ v technologiích užívaných u závodních pneumatik. Portálový jeřáb osazený pneumatikami CraneMaster podstatně lépe snáší každodenní zátěž v náročném provozním prostředí. 

Continental CraneMaster se vyznačuje výjimečně robustní konstrukcí, která zajišťuje nižší valivý odpor a delší životnost. Díky tomuto jedinečnému provedení využívá pneumatika CraneMaster při tlumení nejen stlačený vzduch, ale také svou robustní konstrukci.

Kontejnerový transportér
straddle_carrier_495_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- rychlost:  až 30 km/h- stabilita
- výška: 12 - 15.5 m- bezpečnost
- čistá hmotnost: 70 t-  životnost (mth výkon)
- stohovací kapacita: 3 - 4 na výšku, 50 tPožadavky na vozidlo

Kontejnerový transportér je nezdolný dříč, který nabízí velký dosah, vysoké zatížení, rychlost a skvělou manévrovatelnost na ploše terminálu. Právě tyto důležité prvky a extrémní provozní nároky stojí za enormním opotřebením pneumatik a jejich častým poškozením.

Každý operátor kontejnerového transportéru ví, že když prudce zašlápne brzdový pedál, riskuje, že vozidlo se začne houpat a kymácet. Jev, který se nazývá slip-stick effect (podklouznutí), má za následek, že jednotlivé pneumatiky ztratí kontakt s povrchem a vozidlo se začne pohybovat nekontrolovatelně.

V nejhorším případě může dojít k otočení nákladu a nakladač se může převrátit, což může mít negativní následky jak pro obsluhu, tak i pro transportér samotný.

Naprosto zásadní vlastností u pneumatik používaných pro tyto stroje je proto tlumení, neboť jen pneumatika s nezbytnou a správnou tuhostí může předejít vzniku slip-stick efektu a jeho vážným následkům. Pneumatika s těmito vlastnostmi navíc zajišťuje stabilitu při jízdě a bezpečnou práci.

Aby bylo možné využít plný potenciál kontejnerových transportérů a zajistit jejich bezproblémový provoz, je nutné se spoléhat na pneumatiky, které mají špičkové vlastnosti proti odklonu a navíc disponují výjimečnou manévrovatelností a brzdnými vlastnostmi.


Řešení společnosti Continental

Pneumatika Continental StraddleMaster s technologií V.ply byla navržena speciálně pro kontejnerové transportéry a vychází z konstrukce závodních pneumatik. Tento model se vyznačuje kostrou s diagonálními vlákny z vysoce odolného polymeru a inovativním dezénem běhounu ve tvaru žraločí ploutve. 

Kostra pneumatiky Continental StraddleMaster se skládá z mnoha vrstev špičkového materiálu, jenž se pod speciálně navrženým úhlem táhne diagonálně od jedné patky ke druhé. Výsledkem je extrémně stabilní kostra a výjimečně pevné bočnice zaručující ochranu proti poškození.

Terminálový tahač
terminal_tractor_490_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- rychlost: až 40 km/h- nízký valivý odpor
- provozní hmotnost: až 15t- životnost (km výkon)


 
Požadavky na vozidlo

Ze všech vozidel, která se v přístavech používají, toho terminálový tahač najezdí nejvíce. To znamená, že jeho pneumatiky jsou vystaveny častějšímu zrychlování, brzdění a zatáčení než pneumatiky jakéhokoli jiného vozidla používaného v přístavech. Tyto pneumatiky navíc musí fungovat v prostředí, které přispívá k jejich opotřebení a zvyšuje riziko defektu. Nerovné plochy s různým a často i drsným povrchem, výmoly, hrboly a cizí předměty – to vše zvyšuje opotřebení pneumatik a míru jejich poškození.

Není tedy divu, že jen pouhý zlomek všech pneumatik, jimiž jsou terminálové tahače osazeny, dosáhne konce své předpokládané životnosti. Prostředí, v němž se tyto pneumatiky používají, však není to jediné, co přispívá k předčasnému opotřebení: Jde o to, že velké množství pneumatik prostě není zkonstruováno pro použití na terminálových tahačích; občas jde tedy jednoduše o nesprávnou pneumatiku na nesprávném místě.


Řešení společosti Continental

Nejlepší pneumatika je ta, která je navržena pro svůj konkrétní účel tak, aby splnila nároky svého provozovatele a prostředí, v němž bude používána. Právě to je důvod, proč společnost Continental nabízí množství zcela odlišných typů pneumatik, které vyhoví nárokům každého zákazníka.


Continental Terminal Transport je skutečným všestranným univerzálem: nabízí nízkou spotřebu paliva, výtečné záběrové vlastnosti a trakci na mokru, jízdní pohodlí a rovnoměrné opotřebení.


ContiRV20 je masivní radiální pneumatika, která je určena pro použití v nejnáročnějších podmínkách. Její vysoce odolná běhounová směs a uzavřená konstrukce ramene poskytují dlouhou životnost.


ContiRT20  je radiální pneumatika s otevřenou konstrukcí ramene. Tato konstrukce je zárukou dobrých záběrových vlastností i na mokrých površích, a to včetně ramp a kolejnic. Nezávislé bloky běhounu navíc přispívají k perfektní manévrovatelnosti i při zatáčení na místě.


TractorMaster je vysoce výkonná radiální pneumatika do náročných podmínek. Zesílená patka umožňuje vysokou nosnost. Křížové žebrování tvaru S zajišťuje vynikající záběr za každého počasí, vynikající trakci a díky uzavřenému rameni také tichý provoz. Nízké opotřebení dezénu navíc přináší delší motohodinový výkon.   

Terminálový přívěs
terminal_trailer_490_280_uv-data
Technické údaje:Priority:
- nosnost: až 40t            - odolnost proti poškození
- délka: 12 - 14 m- nízký valivý odpor
- čistá hmotnost: cca. 9 t- životnost (mth výkon)Požadavky na vozidlo

Nemusí přenášet síly působící při zatáčení, nemusí přenášet hnací sílu. Jediné, co musí dělat, je skvěle se odvalovat. Požadavky kladené na pneumatiky používané na terminálových přívěsech možná nejsou nijak vysoké. Pokud však tato pneumatika selže, následky přesto mohou být dosti vážné.

Terminálové přívěsy musí fungovat v prostředí, které přispívá k opotřebení pneumatik a zvyšuje riziko poškození. Na vině jsou nerovné plochy s různými a často drsnými povrchy, výmoly a hrboly. A to nezmiňujeme cizí objekty, které pod kola přívěsu létají od terminálového tahače vpředu.

Životnost pneumatik, jimiž je osazen terminálový přívěs, však často nezkracuje jen prostředí přístavu. Velké množství pneumatik totiž není určeno pro použití na těchto vozidlech, takže často je na vině použití nesprávné pneumatiky na nesprávném místě. Právě proto pak dochází k jejich brzkému opotřebení ještě před koncem předpokládané životnosti.


Řešení společnosti Continental

Nejlepší pneumatika je ta, která je navržena pro svůj konkrétní účel tak, aby splnila nároky svého provozovatele a prostředí, v němž bude používána. Právě to je důvod, proč společnost Continental nabízí množství zcela odlišných typů pneumatik, které vyhoví nárokům každého zákazníka.


Continental Terminal Transport  je skutečným všestranným univerzálem: nabízí nízkou spotřebu paliva, výtečné záběrové vlastnosti a trakci na mokru, jízdní pohodlí a rovnoměrné opotřebení.


Continental Trailer je plnopryžové kolo s běhounem bez dezénu, které zaručuje dokonalý handling. Plnopryžové provedení nevyžaduje huštění pneumatiky, běhoun bez dezénu zabraňuje pilovitému opotřebení, které způsobuje vibrace.


ContiRV20 je masivní radiální pneumatika, která je určena pro použití v nejnáročnějších podmínkách. Její vysoce odolná běhounová směs a uzavřená konstrukce ramene poskytují dlouhou životnost.

Související témata

K zajištění ideálního prostředí na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Kliknutím sem získáte další informace, popřípadě budete moci změnit nastavení souborů cookie.